Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:56

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2018 theo chuẩn nghèo quốc gia và chuẩn nghèo thành phố dự kiến giai đoạn 2018-2020.

Mục đích của kế hoạch nhằm tổng hợp, phân loại và lập danh sách chi tiết các đối tượng nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và theo dự kiến tiêu chí chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2018-2020 làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2018 của các địa phương và địa bàn thành phố; đồng thời, cập nhật, bổ sung thông tin đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố vào phần mềm quản lý khi phát sinh những thay đổi.

Thành phố thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

Dự kiến từ ngày 1/10 – 10/10/2018 hoàn thành hệ thống văn bản, chỉ tiêu rà soát, lập phiếu rà soát…; tập huấn cho lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan của thành phố, lãnh đạo UBND các quận, huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, cán bộ liên quan.

Từ ngày 10/10-15/11/2018, các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát cho các xã, phường, thị trấn và tiến hành điều tra, rà soát theo quy trình, công cụ hướng dẫn ở địa phương…; báo cáo sơ bộ kết quả về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 10/11/2015 để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 15/11/2018.

V.H.N – haiphong.gov.vn 03/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác