Print Thứ Năm, 10/09/2020 13:00 Gốc

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Tổng cục Thống kê thực hiện khảo sát nhanh nhằm thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA CUỘC ĐIỀU TRA

HƯỚNG DẪN 05 KÊ KHAI THÔNG TIN TRỰC TUYẾN

File đính kèm:

Tập tin 1: 1qd-bo-truong-dieu-tra-covid_1369qd_bkhdt.signed.pdf

Tập tin 2: 6thu-ngo-cua-tct.doc

Tập tin 3: 4phieu-1covid-19.docx

Tập tin 4: 5phieu-2nang-luc-canh-tranh.doc

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của DN (lần 2)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác