Print Thứ Tư, 15/07/2020 10:09 Gốc

Năm 2020 được đánh giá là năm có nhiều thay đổi của các chính sách bảo hiểm, trong đó có điều kiện và mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động. Người lao động cần theo dõi thường xuyên các chế độ được hưởng theo chính sách quy định.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điều kiện và mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác