Print Thứ Sáu, 26/07/2019 14:20

Điểm mới của Nghị định 54/2019/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường sau khi được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh và bảo đảm các điều kiện theo quy định của Nghị định này, các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke kể từ ngày 01/9/2019

Nghị định 54/2019/NĐ-CP bãi bỏ Giấy phép kinh doanh karaoke và quy định về Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

Trong đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (Mẫu số 01);

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Về điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke:

– Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

– Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ.

– Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

Đồng thời, quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, đơn cử như:

– Tuân thủ Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

– Bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đoạ đức, thuần phong mỹ tục;…

Bên cạnh đó, bổ sung khái niệm dịch vụ karaoke như sau:

Dịch vụ karaoke là dịch vụ cung cấp âm thanh, ánh sáng, nhạc, lời bài hát và hình ảnh thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) phục vụ cho hoạt động ca hát tại các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke kể từ ngày 01/9/2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác