Print Chủ Nhật, 03/07/2022 08:15 Gốc

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Hội đồng thi số 03, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng điều động 3.024 cán bộ coi thi, trong đó có 49 trưởng điểm, 110 phó trưởng điểm, 160 thư ký, 2.250 cán bộ coi thi và 500 người tham gia phục vụ. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng huy động 343 cán bộ, công chức, viên chức tham gia chấm thi.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra thi thực hiện ở tất cả khâu của kỳ thi. Trước kỳ thi, Sở thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 49 điểm thi và khu vực dự kiến in sao đề thi. Đối với công tác coi thi, Sở thành lập 1 đoàn thanh tra Hội đồng thi, Ban coi thi và các ban liên quan đến công tác coi thi; 1 Đoàn thanh tra công tác chấm thi đối với Hội đồng thi.

Cán bộ coi thi làm thủ tục gọi thí sinh vào phòng thi tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Ngoài ra, Sở cũng thành lập tổ trực thanh tra thi tại Sở GD-ĐT gồm ít nhất 3 thành viên theo dõi, nắm thông tin về hoạt động thanh tra, kiểm tra thi; chuẩn bị lực lượng để kịp thời thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý những tình huống bất thường nếu có; báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời theo quy định../.

Tin và Ảnh: Bùi Hạnh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điều động hơn 3.000 cán bộ coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác