Print Thứ Sáu, 10/04/2020 22:44 Gốc

Căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành văn bản số 2658/UBND-GT ngày 10/4/2020 về việc điều chỉnh thời gian kiểm soát các xe vận tải ra vào thành phố để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, điều chỉnh thời gian kiểm soát xe vận tải của Hải Phòng ra vào thành phố bắt đầu từ 0 giờ ngày 12/4/2020, các Chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố chỉ cho phép các xe vận tải của Hải Phòng ra vào thành phố khi có Giấy xác nhận cho phép phương tiện ra vào thành phố theo quy định.

Việc cấp Giấy xác nhận cho các xe vận tải của các tỉnh, thành phố khác vào thành phố vẫn thực hiện từ 0 giờ ngày 11/4/2020.

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điều chỉnh thời gian kiểm soát các xe vận tải ra vào thành phố để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác