Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:55

Chiều 18/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định đánh giá Dự án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự có các Ủy viên Hội đồng thẩm định và đại diện các cơ quan liên quan.Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi đại diện lãnh đạo Sở Du lịch và Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch trình bày nội dung dự án quy hoạch, các Ủy viên Hội đồng thẩm định nhận xét, đánh giá về dự án quy hoạch và tham gia ý kiến về hồ sơ trình thẩm định và nội dung quy hoạch.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến đóng góp, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Lê Khắc Nam nhận xét dự án quy hoạch đã bám sát những vấn đề cần điều chỉnh và đơn vị tư vấn lập Quy hoạch cần tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Hội đồng thẩm định, phối hợp chặt chẽ cùng Sở Du lịch trong công tác điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, cần làm rõ lý do bổ sung quy hoạch; phải đảm bảo cảnh quan, môi trường, an ninh trật tự; không được phá vỡ, làm mất đi tính bảo tồn, làm ảnh hưởng đến vùng lõi cũng như những giá trị di tích cấp quốc gia trên quần đảo Cát Bà. 


Tô Thành – Cổng TTĐT thành phố 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể, phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác