Print Thứ Tư, 12/01/2022 17:00 Gốc

Căn cứ Bảng đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố công bố ngày 12/01/2022 Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo như sau:

1. Khôi phục hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh tại Bến xe khách Thượng Lý và Bến xe khách Đồ Sơn kể từ ngày 12/01/2022.

2. Hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh tại các bến xe khách được phép hoạt động trên địa bàn thành phố tiếp tục tuân thủ hướng dẫn tại Mục 2.2, Phần 2 Văn bản số 05/SGTVT-QLVT ngày 04/01/2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

Hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh tại các bến xe khách được phép hoạt động trên địa bàn thành phố tiếp tục tuân thủ hướng dẫn tại Mục 2.2, Phần 2 Văn bản số 05/SGTVT-QLVT.

3. Hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, xe taxi,xe hợp đồng, xe du lịch: Tiếp tục thực hiện theo Văn bản số 82/SGTVT-QLVT ngày 08/01/2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

Tài liệu đính kèm: (1) Văn bản số 05/SGTVT-QLVT; (2) Văn bản số 82/SGTVT-QLVT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng kể từ ngày 12/01/2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác