Print Thứ Năm, 27/02/2020 17:31 Gốc

UBND thành phố vừa có Văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Công văn số 509/BGDĐT-GDTrH ngày 22/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 và Quyết định số 514/QĐ-BGDĐT ngày 22/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018, đề xuất, báo cáo UBND thành phố trước ngày 29/2/2020.

Tại Công văn số 509/BGDĐT-GDTrH ngày 22/2/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2/3/2020; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các nhà trường thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế của của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 như sau: Thời gian đi học trở lại bắt đầu từ ngày 2/3/2020. Kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020. Thi THPT quốc gia từ ngày 23-26/7/2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, căn cứ vào khung kế hoạch thời gian nêu trên, các địa phương chủ động thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2019-2020 phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của địa phương. Trường hợp địa phương quyết định cho học sinh đi học trở lại muộn hơn thì phải căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đã điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng kế hoạch học bù, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục, kịp thời gian kết thúc năm học và thi THPT quốc gia của cả nước.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác