Print Thứ Sáu, 27/09/2019 16:34

Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 1725/QĐ-BGTVT về điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, điều chỉnh một số tuyến tại các Phụ lục ban hành kèm theo các Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT năm 2015, 189/QĐ-BGTVT năm 2017, 317/QĐ-BGTVT năm 2018, 667/QĐ-BGTVT năm 2019 … với các nội dung chủ yếu sau:

– Sửa đổi các tuyến đang khai thác tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Quyết định 667/QĐ-BGTVT năm 2019, Quyết định 317/QĐ-BGTVT, Phụ lục 2A của Quyết định 2288/QĐ-BGTVT … theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

Tuyến Hải Phòng – Lạng Sơn.

– Bổ sung danh mục tuyến đang khai thác vào Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Quyết định 667/QĐ-BGTVT năm 2019, Quyết định 317/QĐ-BGTVT, Phụ lục 2A của Quyết định 2288/QĐ-BGTVT … theo Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

Tuyến Hải Phòng – Vĩnh Phúc; Hải Phòng – Hà Nam.

– Sửa đổi các tuyến mới tại Phụ lục 3, Phụ lục 4 của Quyết định 667/QĐ-BGTVT năm 2019, Quyết định 317/QĐ-BGTVT, Phụ lục 2B của Quyết định 2288/QĐ-BGTVT … theo Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này;…

Tải về Quyết định 1725/QĐ-BGTVT, có hiệu lực từ ngày 19/9/2019.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điều chỉnh danh mục tuyến vận tải hành khách cố định
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác