Print Thứ Ba, 26/04/2022 11:32

Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Quận Ngô Quyền đến năm 2025 để thực hiện xây dựng khu tái định cư tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Máy Chai với nội dung như sau:

1. Tên đồ án quy hoạch: Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Quận Ngô Quyền đến năm 2025 để thực hiện xây dụng khu tái định cư tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền.

2. Vị trí, phạm vi ranh giới khu vực điều chỉnh:

. Vị trí, phạm vi: Khu đất nghiên cứu thuộc ô phố A-11 và A-12 trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Ngô Quyền đến năm 2025, thuộc địa bàn phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Phạm vi ranh giới cụ thể như sau:

+ Phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng phường Máy Chai.

+ Phía Đông giáp mương cầu Tre.

+ Phía Nam giáp đường Lê Thánh Tông.

+ Phía Tây giáp đường Lê Lai.

. Quy mô nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 34,17ha.

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

. Sắp xếp, hoán đổi vị trí các khu đất Công cộng đơn vị ở ra các vị trí ở mặt ngõ 226 Lê Lai, phía Tây khu đất giáp đường Lê Lai và vị trí giáp tuyến đường cạnh mương cầu Tre để ưu tiên tiếp cận các trục chính giao thông. Trong đó ưu tiên vị trí A-12/CCĐVO-3 để xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân phường Máy Chai mới.

. Sắp xếp, hoán đổi vị trí khu đất Cây xanh đơn vị ở từ vị trí trung tâm khu đất ra phía giáp lô A-12/CCĐVO-3 và ngõ 226 Lê Lai để tạo không gian mở và làm sinh động cảnh quan khu vực cạnh trụ sở Ủy ban nhân dân phường Máy Chai mới.

. Điều chỉnh tăng diện tích khu đất A-12/TĐT-1 của Viện Nghiên cứu hải sản theo đúng khuôn viên đang quản lý sử dụng.

. Sắp xếp hoán đổi vị trí khu đất trường Trung học cơ sở ra giáp khu vực đất ở hiện có ở phía Bắc khu vực nghiên cứu (Từ ô phố A-11 sang ô phố A-12).

. Điều chỉnh lô đất ĐCN-3 (đất đa chức năng) thuộc ô phố A-12, diện tích khoảng 1,44ha thành đất ở mới để xây dựng khu tái định cư.

. Điều chỉnh tuyến đường nhánh giáp lô A-12/DC-7 và A-11/DC-4 cho phù hợp theo phạm vi khu đất kho bãi hiện trạng tại ngõ 226 Lê Lai.

. Sau khi điều chỉnh, vị trí các khu Đất ở mới ở trung tâm khu vực ngõ 226 Lê Lai có tổng diện tích tăng thêm là 1,98ha.

. Các lô đất khác giữ nguyên theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Bảng so sánh quy hoạch sử dụng đất giữa đồ án quy hoạch đã được phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch kỳ này.
Bảng thống kê sử dụng đất sau điều chỉnh.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Ngô Quyền đến năm 2025 được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 11/11/2013.

Tài liệu đính kèm: Bản đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác