Print Thứ Hai, 30/12/2019 09:47 Gốc

Ngày 26/12/2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3272/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Tiên Lãng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 phê duyệt Dự án “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Tiên Lãng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Tải về toàn văn Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 26/12/2019.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Tiên Lãng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác