Print Thứ Hai, 30/12/2019 09:54 Gốc

Ngày 26/12/2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3271/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện An Lão đến năm 2025”.

Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 về việc phê duyệt Dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện An Lão đến năm 2025”.

Tải về toàn văn Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 26/12/2019.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện An Lão đến năm 2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác