Print Thứ Năm, 02/04/2020 21:25 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 02/04/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung các chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại các cửa ngõ vào thành phố Hải Phòng bằng đường bộ.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điều chỉnh, bổ sung các chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại các cửa ngõ vào thành phố bằng đường bộ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác