Print Chủ Nhật, 10/04/2022 23:13 Gốc
  1. Hồ sơ cấp mới gồm bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác theo mẫu 1e quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.
  2. Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm bản khai thông tin chung và bản khai danh sách giấy phép đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.
  3. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:
  4. a) Bản khai theo quy định tại khoản 1 Điều này;
  5. b) Tài liệu chứng minh nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép.

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điều 15: Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với tuyến truyền dẫn vi ba  (Thông tư 04/2021/TT-BTTTT hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác