Print Thứ Ba, 12/03/2024 20:26

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (Điện lực Hải Phòng) vừa tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động năm 2024 kết hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý Kỹ thuật – Vận hành – An toàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự chương trình có Ban Giám đốc, Thường trực Đảng ủy, Thường trực Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty và lãnh đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc Công ty.

Cán bộ công nhân viên Công ty tuyên thệ lời thề “thực hiện Văn hóa an toàn lao động”

 Đây là chương trình được tổ chức hàng năm với mục đích tạo động lực mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng đến đông đảo cán bộ công nhân viên trong việc xây dựng Văn hóa an toàn lao động; Góp phần từng bước hình thành ý thức làm việc an toàn, người lao động có thói quen suy nghĩ về an toàn trước khi làm việc; Tạo ra môi trường lao động tốt tại đơn vị, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, môi trường văn hóa lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho người lao động an tâm sản xuất.

Quang cảnh Lễ phát động

Năm 2024 triển khai kế hoạch đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động với chủ đề: “Đẩy mạnh triển khai các chương trình hành động cụ thể, nâng cao chất lượng các hoạt động huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được đồng thời tư duy đổi mới, sáng tạo hơn nữa, quyết tâm thực hiện nghiêm và triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo An toàn vệ sinh lao động; nhằm đưa công tác an toàn trong lao động trở thành trách nhiệm và ý thức tự giác, thường nhật của mọi người và trở thành văn hoá ứng xử trong lao động ở Công ty.

VŨ DUYÊN

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Điện lực Hải Phòng: Phát động đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động năm 2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác