Print Thứ Sáu, 11/11/2022 21:50 Gốc

Sáng 11/11, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải Phòng tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với Chủ đề: “Khuyến nông trong vai trò kết nối sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị”.

Tham dự Diễn đàn có Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các Sở NN&PTNT, Trung tâm Khuyến nông và nông dân điển hình của 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh, Hòa Bình và Sơn La.

Về phía thành phố Hải Phòng có lãnh đạo Sở NN&PTNT thành phố; các Sở, ngành chức năng, địa phương liên quan; các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT; các doanh nghiệp, trang trại và hộ nông dân tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Đại biểu trao đổi kinh nghiệm tại Diễn đàn.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, đánh giá một cách đầy đủ, khách quan tình hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đặc biệt là vai trò của công tác Khuyến nông trong kết nối sản xuất theo chuỗi giá trị; cơ hội và thách thức cho hàng nông sản Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu… Từ đó tạo ra bước đột phá trong tư duy kinh tế nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp hàng hóa, tạo mối liên kết giữa nông dân-khuyến nông-nhà khoa học-doanh nghiệp-nhà quản lý; gắn sản xuất với thị trường, hội nhập phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự tại Diễn đàn.

Hiện nay, sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, giúp nâng cao lợi ích của các thành phần tham gia, nhất là đối với nông dân, góp phần tăng quy mô sản xuất hàng hóa, áp dụng các quy trình sản xuất hiện đại và nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất theo hợp đồng.

Tính đến hết năm 2021, cả nước có 6.925 chuỗi liên kết nông nghiệp hoạt động hiệu quả tập trung vào 3 lĩnh vực gồm: Chuỗi liên kết do các doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác thực hiện; chuỗi liên kết có chứng nhận an toàn thực phẩm, chuỗi liên kết theo Nghị định 98…

Tại Hải Phòng, thành phố đã có nhiều chính sách ưu đãi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nên hình thành được nhiều vùng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hoá, hỗ trợ triển khai xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung với trên 20.000 ha sản xuất nông sản theo hướng hàng hoá. Tuy nhiên, hiện nay, việc phát triển các chuỗi giá trị này vẫn gặp nhiều khó khăn, hạn chế khi quy mô sản xuất nông nghiệp tại các địa phương còn nhỏ, manh mún; tỷ lệ ứng dụng KHCN chưa cao, thiếu những HTX, doanh nghiệp đủ năng lực để đứng ra liên kết sản xuất với nông dân…

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: Thúc đẩy hình thành và phát triển các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp bằng các cơ chế, chính sách phù hợp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác