Print Thứ Bảy, 21/12/2019 11:34 Gốc

Chiều 20/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tham dự Diễn đàn với chủ đề “Doanh nghiệp trong định hướng phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ”. Diễn đàn do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Trung tâm xúc tiến Thương mại các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ phối hợp tổ chức nhằm định hướng doanh nghiệp trong đầu tư kinh doanh có tầm nhìn khu vực Bắc Bộ, góp phần thúc đẩy kinh tế vùng ngày càng phát triển.

Tham dự diễn đàn có lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI và các doanh nghiệp tiêu biểu các tỉnh, thành phố.

Quang cảnh Diễn đàn.

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh là trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh của cả nước… Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đang có sự phát triển tăng tốc so với cả nước, các vùng kinh tế trọng điểm khác và cả so với mục tiêu đề ra. Trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2018, kinh tế của vùng tăng trưởng nhanh, quy mô kinh tế luôn giữ tỷ trọng cao trong 4 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, thời gian qua, Hải Phòng đã và đang có những bước phát triển đột phá, trở thành hình mẫu trong cả nước về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Đồng chí khẳng định, sau gần 1 năm thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng đã từng bước cụ thể hóa bằng những mục tiêu, giải pháp dài hạn, trong đó thành phố tích cực mở rộng hợp tác và tăng cường liên kết vùng. Liên kết phát triển hạ tầng giao thông là ưu tiên hàng đầu mà Hải Phòng lựa chọn để mở đường cho phát triển kinh tế và thu hút đầu tư liên vùng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ, Hải Phòng xác định cơ chế liên kết và điều phối trong phát triển kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ chính là cơ hội phát triển, bứt phá theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò là động lực tăng trưởng, dẫn dắt sự phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Hải Phòng tiếp tục cải thiện, tạo lập môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có cơ hội tiếp cận với các nguồn lực như: mặt bằng, hạ tầng, vốn, thông tin, các chính sách ưu đãi…

Các đại biểu tham dự tại Diễn đàn.

Tham gia ý kiến vào diễn đàn, các đại biểu đều đánh giá vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đang có sự phát triển tăng tốc so với cả nước, các vùng kinh tế trọng điểm khác và cả so với mục tiêu đề ra. Trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2018, kinh tế của vùng tăng trưởng nhanh, quy mô kinh tế luôn giữ tỷ trọng cao trong 4 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ” đã xác định mục tiêu xây dựng Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trở thành một trong hai vùng dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế, nòng cốt tiên phong trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Diễn đàn doanh nghiệp trong định hướng phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác