Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:33

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20-6-2017) đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018. Sau gần 6 năm thực hiện Pháp lệnh số 16 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã thu được những kết quả rất quan trọng. Tuy nhiên, để Luật này đi vào thực tiễn cuộc sống thì cần có sự quan tâm vào cuộc một cách chủ động, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể với những giải pháp mang tính đột phá và đặc thù…


Các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ bị thu hồi

Tại TP Hải Phòng, trước khi Luật được ban hành, sau hơn 5 năm thực hiện Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, thành phố đã phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân đấu tranh, tố giác, lên án những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này; vận động nhân dân nâng cao ý thức phát hiện, thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến cơ quan chức năng để giải quyết, xử lý.

Thành phố cũng tăng cường tuyên truyền, tổ chức ký cam kết thường xuyên, đưa nội dung thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vào các nội quy, quy định, quy ước của tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, coi đây là một trong những tiêu chí để xét các danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn văn hóa.

CATP đã tập trung rà soát, lập danh sách các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký, cấp giấy phép sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra định kỳ, nhắc nhở, chấn chỉnh thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Qua 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 16, các cơ quan, đơn vị toàn thành phố đã vận động nhân dân giao nộp, thu hồi 559 khẩu súng các loại (trong đó có 99 khẩu súng quân dụng, 234 khẩu súng thể thao, súng săn, 228 súng tự chế…) 19 quả bom, 161 quả lựu đạn, 45 đầu đạn pháo; 19.610 viên đạn các loại, 5927,4kg thuốc nổ và tiền chất pha chế thuốc nổ, 1302 kíp nổ, 741m dây cháy chậm, 114 công cụ hỗ trợ các loại và 6.509 chiếc vũ khí thô sơ.

Các cơ quan tố tụng thành phố đã tiến hành khởi tố, điều tra 87 vụ với 107 bị can; xử lý hành chính 104 vụ và giải quyết 2 vụ tai nạn lao động liên quan đến vật liệu nổ. Đồng thời, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương đã thu 101 khẩu súng các loại, 2 quả lựu đạn, 3.153,8kg thuốc nổ, 389 kíp nổ, 40 công cụ hỗ trợ và 219 vũ khí thô sơ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Pháp lệnh về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị cũng gặp không ít khó khăn, bất cập. Đáng kể nhất là việc giám định vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hiện nay mới chỉ được trưng cầu tại Viện khoa học hình sự – Bộ Công an, chưa thực hiện được tại các địa phương, dẫn đến công tác điều tra, xử lý đối tượng vi phạm có lúc chưa được kịp thời.

Các dịch vụ vận chuyển hàng hóa hiện nay cũng chưa được quản lý chặt chẽ, nguy cơ tạo lỗ hổng cho các đối tượng thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Hiện, Công an Hải Phòng và nhiều đơn vị chưa có kho lưu giữ tang vật là vật liệu nổ, gây khó khăn cho công tác quản lý và bảo quản thu hồi; đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn thiếu, kinh phí hạn chế…

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, gồm 8 chương, 76 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018 chính là bước kế tục, phát triển, đưa công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ lên một tầm cao mới, từ đó nâng cao hiệu quả vận động nhân dân giao nộp, thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Mới đây, ngày 25-7-2018, tại hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn toàn quốc do Bộ Công an tổ chức, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã đề nghị các bộ ngành, cơ quan trung ương, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ, tích cực triển khai thi hành Luật này theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm, tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thi hành luật; đặc biệt cần quán triệt, nâng cao nhận thức cho CBCS, nhất là bộ phận liên quan trực tiếp đến công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ về yêu cầu, nhiệm vụ triển khai thi hành Luật, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.

Thế Khoa – An ninh Hải Phòng  01/08/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Diễn đàn An ninh: Triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ – Cần các giải pháp chặt chẽ và phù hợp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác