Print Thứ Ba, 05/12/2023 20:10 Gốc

Từ năm 2020, sau khi hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), TP Hải Phòng bước vào giai đoạn xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Kết quả hơn 3 năm triển khai thực hiện cho thấy, Hải Phòng thực sự trở thành điểm sáng của cả nước, với những minh chứng rõ nét làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn.

Cốt lõi là hạ tầng cơ sở

Theo ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia và Phát triển bền vững TP Hải Phòng, ngay từ lúc bắt đầu, xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắp và là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội của TP Hải Phòng. Cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc, với những mục tiêu rất cụ thể, thiết thực, đưa phong trào phát triển sâu rộng.

Tính đến hết năm 2019, Hải Phòng có 137/137 xã (đạt 100%) đạt chuẩn NTM, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 trước 1 năm. Chất lượng nhiều tiêu chí đạt cao hơn so với chuẩn NTM của Trung ương và trung bình cả nước. Phát huy kết quả đó, năm 2020 TP đã thí điểm đầu tư xây dựng và hoàn thành 8 xã NTM kiểu mẫu, làm nền tảng cho mục tiêu đến năm 2025, 100% số xã trên địa bàn TP đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu theo tinh thần Nghị quyết của HĐND TP và hoàn thành các tiêu chí về NTM nâng cao theo quy định của Trung ương.