Print Thứ Hai, 23/10/2023 08:25 Gốc

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở với nhiều điểm mới đáng chú ý so với quy chế hiện hành như tăng số lần xét công nhận tốt nghiệp cho người học không quá 2 lần/năm và bỏ xếp loại bằng tốt nghiệp.

Tăng số lần xét công nhận tốt nghiệp không quá 2 lần/năm

Theo quy định hiện hành được ban hành từ năm 2006, hiện mỗi năm xét công nhận tốt nghiệp THCS một lần vào ngay sau khi kết thúc năm học, căn cứ vào kết quả rèn luyện và học tập năm học lớp 9 của học sinh. Còn trong dự thảo mới, quy định việc xét công nhận tốt nghiệp có thể thực hiện 2 lần mỗi năm do Sở GDĐT quyết định.

Cô Nguyễn Thị Bá, Giáo viên Trường THCS Lê Quốc Việt (Tiền Giang) cho rằng, việc tăng thêm số lần xét tốt nghiệp là phù hợp, vừa đảm bảo quyền lợi của học sinh vừa giúp các em nắm bắt được nhiều cơ hội.

Thời gian giữa các đợt xét công nhận tốt nghiệp cần sắp xếp hợp lý”, cô Bá nêu quan điểm.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THCS cần dựa trên hai tiêu chí học lực và hạnh kiểm bởi học sinh không chỉ cần học lực tốt mà còn cần đạo đức tốt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS. Ảnh: Hải Nguyễn.

Theo quy chế hiện hành, học sinh ít nhất phải đạt học lực trung bình và hạnh kiểm trung bình thì mới được tốt nghiệp. Còn những học sinh nào hạnh kiểm yếu sẽ không được tốt nghiệp mà phải rèn luyện lại.

Trong dự thảo mới, điều kiện để xét tốt nghiệp THCS cũng quy định độ tuổi người học không quá 21 tuổi. Người học được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông bậc THCS hoặc chương trình Giáo dục thường xuyên bậc THCS trong 9 năm theo quy định.

Người học chưa được công nhận hoàn thành chương trình THCS trong năm học lớp 9 do kết quả học tập cả năm học đó xếp loại “Chưa đạt” hoặc học lực cả năm xếp loại yếu, kém được đăng ký với nhà trường để kiểm tra, đánh giá lại các môn học hoặc đăng ký rèn luyện trong kỳ nghỉ hè của năm học đó để được đánh giá lại và được công nhận hoàn thành chương trình THCS theo quy định của Bộ GDĐT.

Dự thảo cũng quy định, người học chưa được công nhận hoàn thành chương trình THCS khi nghỉ học quá 45 buổi trong năm học lớp 9. Tuy nhiên, học sinh được đăng ký với cơ sở giáo dục để học lại lớp 9 để xét công nhận tốt nghiệp.

Dự kiến bỏ xếp loại tốt nghiệp THCS

​​Theo Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 11/2006 của Bộ GDĐT, việc xếp loại tốt nghiệp được quy định như sau: Kết quả tốt nghiệp của người đang học tại các cơ sở giáo dục được xếp thành 3 loại: Giỏi, khá, trung bình căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm và xếp loại học lực.

Nếu người học thuộc diện không xếp loại hạnh kiểm thì chỉ căn cứ vào kết quả xếp loại học lực.

Cụ thể: Loại giỏi, hạnh kiểm loại tốt, học lực loại giỏi; Loại khá, hạnh kiểm từ loại khá trở lên, học lực loại khá hoặc hạnh kiểm loại khá, học lực loại giỏi; Loại trung bình, các trường hợp còn lại.

Trong dự thảo thông tư của Bộ GDĐT mới công bố bỏ điều khoản về xếp loại giỏi, khá, trung bình của bằng tốt nghiệp THCS mà thay vào đó học sinh được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp bằng, không cần xếp loại.

Bày tỏ sự không tán thành với việc bỏ quy định xếp loại, cô Mai Thị Hiền, Giáo viên Trường THCS Hải Thành (Hải Phòng) chia sẻ, hình thức xếp loại tốt nghiệp có ý nghĩa khích lệ tinh thần học tập của học sinh, nếu chỉ xếp loại “Đạt” hoặc “Chưa đạt” sẽ gây thiệt thòi cho học sinh giỏi, không phân loại được học sinh vì ai cũng tốt nghiệp như nhau.

Khác quan điểm, cô Trần Hoài Bắc, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi (Nghệ An) ủng hộ phương án bỏ xếp loại tốt nghiệp của Bộ GDĐT.

Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS mới dự kiến được áp dụng từ năm học 2024-2025, là năm tốt nghiệp của lứa học sinh THCS đầu tiên học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Dự thảo đang được Bộ GDĐT lấy ý kiến đến hết ngày 2.12.2023.

Thanh Hằng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điểm mới đáng chú ý trong quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác