Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:30

Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng dao động từ 14 đến 22 điểm.
Các ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học có điểm chuẩn ở ngưỡng 22 điểm. Ngành Sư phạm Tiếng Anh lấy 20 điểm, nhiều ngành khác lấy mức điểm 14.

                  

                  

                  

 
 Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng.

Mức điểm trên áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3; mức chênh lệch giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm; mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 điểm (tính theo thang điểm 10).
Các ngành Giáo dục Thể chất, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kiến trúc: Môn chính nhân hệ số 2.

Báo Lao động 6/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng cao nhất 22 điểm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác