Print Thứ Sáu, 05/08/2022 11:45 Gốc

Sáng 5/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025. Tại điểm cầu Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng, có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ; cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Tính đến tháng 7/2022, cả nước đã có 5.813/8.227 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (đạt 70,7%), tăng 2,4% so với cuối năm 2021. Trong đó, có 803 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 94 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 63/63 tỉnh/thành đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Bộ NN&PTNT đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ giao 27.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, 3.000 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp. Đến hết tháng 7/2022, có 40/51 địa phương trình HĐND tỉnh/thành ban hành Nghị quyết phân bổ nguồn ngân sách TW được giao.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu xây dựng Nông thôn mới đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Cả nước phải có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, trong đó, ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện Nông thôn mới nâng cao, huyện Nông thôn mới kiểu mẫu; mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đến năm 2025, cả nước sẽ có khoảng từ 17 đến 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Phấn đấu 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (sau đây gọi là thôn) thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới theo các tiêu chí Nông thôn mới do UBND cấp tỉnh quy định.

Điểm cầu Hà Nội.

Để triển khai hiệu quả chương trình, kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tập trung rà soát, kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền thì đề xuất phương án xử lý gửi Bộ NN&PTNT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định; cùng với đó sớm hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách TW còn lại, phương án phân bổ kế hoạch kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV trước ngày 1/9/2022…

Đối với UBND, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG các tỉnh/thành trực thuộc TW khẩn trương hoàn thiện trình HĐND cấp tỉnh thông qua Nghị quyết, thực hiện phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình theo quy định; hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quản lý, điều hành tổ chức thực hiện chương trình; xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch vốn ngân sách TW, địa phương được giao thực hiện chương trình; phấn đấu hoàn thành 100% tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật…

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác