Print Thứ Tư, 21/06/2023 07:40 Gốc

Thực hiện Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND quận Ngô Quyền, về việc thu hồi đất phục vụ Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên, số 142 Lê Lai, phường Máy Chai và phường Cầu Tre (quận Ngô Quyền), đối với Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận Ngoại thương Hải Phòng.

Ngày 12/5/2023 UBND quận Ngô Quyền đã ban hành Quyết định số 837/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận Ngoại thương Hải Phòng và đang triển khai các bước theo trình tự thủ tục có liên quan để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đến nay Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận Ngoại thương Hải Phòng vẫn chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án, vì vậy Trung tâm Phát triển quỹ đất Quận Ngô Quyền đề nghị các khách hàng đang thuê kho bãi của Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương tại địa chỉ: Số 142 Lê Lai, quận Ngô Quyền khẩn trương phối hợp di dời người và tài sản thuộc sở hữu của đơn vị ra khỏi chỉ giới thu hồi đất để đảm bảo quyền lợi; thời gian chậm nhất đến hết ngày 25/6/2023./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đến hết ngày 25/6/2023, các khách hàng thuê kho bãi của Công ty CP Giao nhận kho vận ngoại thương tại 142 Lê Lai phải hoàn thành việc di dời
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác