Print Thứ Tư, 03/08/2022 21:00 Gốc

UBND thành phố ban hành Kế hoạch 187/KH-UBND về triển khai xây dựng Mô hình “Thôn an toàn về Phòng cháy chữa cháy” nhằm xây dựng và củng cố lực lượng PCCC ở địa bàn dân cư vững mạnh, đáp ứng yêu cầu PCCC tại chỗ. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong việc tham gia hoạt động PCCC, chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội của thành phố, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Theo nội dung Kế hoạch, tập trung tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân về kiến thức PCCC và cứu nạn, cứu hộ; trong đó, tuyên truyền về ý thức trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện công tác PCCC tại khu dân cư; phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông xây dựng tuyến tin bài, phóng sự phản ánh thực trạng về công tác PCCC; tuyên truyền cho nhân dân nắm rõ nội dung tiêu chí “Thôn an toàn về PCCC”; biểu dương các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác PCCC, đồng thời cảnh báo tác hại do cháy gây ra, nêu rõ nguyên nhân có thể xảy ra cháy và những tồn tại, sở hở thiếu sót và cách khắc phục tại các hộ gia đình, tổ dân phố, khu dân cư; cách xử lý, thoát nạn khi xảy ra cháy…

Bên cạnh đó, cần chủ động kiểm tra thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại các địa bàn dân cư, khảo sát, nắm tình hình, đánh giá chất lượng phong trào PCCC ở các địa bàn huyện. Điều tra cụ thể các yếu tố có liên quan đến công tác PCCC như: đặc điểm giao thông, các nguồn nước phục vụ cho công tác chữa cháy, số hộ dân, đặc điểm các nhà và công trình… Trên cơ sở đó chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động PCCC phù hợp với tình hình đặc điểm của từng địa phương.

Phấn đấu mục tiêu trong năm 2022, mỗi xã triển khai thí điểm 01 “Thôn an toàn về PCCC” theo các tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND thành phố.

UBND thành phố giao Công an thành phố phối hợp với các huyện chỉ đạo tổ chức triển khai mô hình “Thôn an toàn về PCCC”; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương giao công an xã làm nòng cốt cùng với các tổ chức quần chúng trong việc vận động nhân dân tại các khu dân cư tích cực tham gia công tác PCCC, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vững mạnh.

Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện, UBND các xã chịu trách nhiệm trong quá trình thẩm định dự án và thẩm định hồ sơ cấp phép xây dựng các Khu đô thị, chung cư tập trung hoặc cấp phép xây dựng nhà dân phải xem xét việc đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn PCCC theo quy định…

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch 187/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đến hết năm 2022, mỗi xã trên địa bàn thành phố phải triển khai thí điểm 01 “Thôn an toàn về phòng cháy và chữa cháy”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác