Print Thứ Tư, 13/07/2022 14:45 Gốc

Chiều 13/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022; triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững thành phố về Xây dựng Nông thôn mới. Tham dự có lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, UBND các huyện trên địa bàn thành phố.

Năm 2022, thành phố phấn đấu 100% huyện đạt chuẩn NTM; hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu tại 8 xã triển khai thí điểm từ năm 2020, 14 xã từ năm 2021; xây dựng tiếp 35 xã NTM kiểu mẫu.

Triển khai chương trình, tính đến nay, các địa phương đang rà soát kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí NTM cấp xã giai đoạn 2021-2025, triển khai các giải pháp để hoàn thành tiêu chí NTM kiểu mẫu đối với 8 xã thí điểm từ năm 2020.

Quang cảnh cuộc họp.

Đối với 14 xã xây dựng NTM kiểu mẫu chuyển từ năm 2021 sang, năm nay, thành phố bố trí hơn 1.200 tỷ đồng cho 14 xã đầu tư xây dựng 278 công trình. Hiện, các địa phương đã hoàn thành 43/49 công trình triển khai từ năm 2021, đang tập trung hoàn thiện các thủ tục để triển khai đầu tư các công trình năm 2022. Về giải ngân đầu tư công, tổng vốn đã cấp (năm 2021, 2022) cho 14 xã trên là 1.750 tỷ đồng. Trong đó, có 589,818 tỷ đồng đã được giải ngân, đạt 34%.

Đối với 35 xã xây dựng NTM kiểu mẫu từ năm 2022, thành phố đã chấp thuận bố trí kinh phí từ ngân sách thành phố cho 35 xã đầu tư 800 công trình nông thôn mới kiểu mẫu (thực hiện trong 2 năm 2022-2023). Trong năm 2022, ngân sách thành phố bố trí 1.400 tỷ đồng cho các địa phương để triển khai thực hiện. Tất cả các huyện đều cam kết sẽ hoàn thành các công trình và giải ngân hết vốn đầu tư đã bố trí trong năm 2022.

Tại cuộc họp, bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện một số Sở, ngành thành phố cũng nêu ra một số vấn đề trong quá trình triển khai xây dựng các xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn thành phố còn vấp phải nhiều khó khăn, vướng mắc. Tiến độ xây dựng các công trình còn chậm so với tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ kết luận chỉ đạo cuộc họp.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu hết năm 2022 thành phố có 22 xã (8 xã năm 2020 và 14 xã năm 2021) được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, kết luận chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ đề nghị thời gian tới các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tập trung quyết liệt cho công tác GPMB triển khai các công trình NTM kiểu mẫu tại các xã.

Phấn đấu hết quý III/2022 giải ngân được nguồn ngân sách đầu tư cho việc triển khai các công trình NTM kiểu mẫu tại 22 xã; bên cạnh đórà soát, các trường hợp đặc biệt liên quan đến công tác GPMB báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, giải quyết; bảo đảm trong năm 2022 hoàn thành 100% các công trình được bố trí từ ngân sách thành phố.

Đối với chương trình xây dựng huyện NTM, Phó Chủ tịch đề nghị 2 huyện Vĩnh Bảo, An Lão căn cứ vào Bộ tiêu chí quốc gia huyện NTM, hướng dẫn tiêu chí của các Sở, ngành thành phố rà soát lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí, đề xuất cụ thể các nội dung, dự toán kinh phí cụ thể để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Từ đó, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị triển khai trình tự, thủ tục xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM

Phó Chủ tịch cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương quy trình, phương pháp phân loại, thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Trong đó, cân đối, ưu tiên nguồn kinh phí do ngành được giao cho 2 huyện NTM (Vĩnh Bảo, An Lão) triển khai mô hình thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Về tiêu chí ANTT, Phó Chủ tịch yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” để góp phần giữ vững ANCT, TTATXH địa phương…

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đến hết năm 2022, Hải Phòng phải có 22 xã được công nhận đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiểu mẫu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác