Print Thứ Tư, 10/03/2021 15:45 Gốc

2.500 tỷ đồng sẽ được đầu tư cho 14 xã trên địa bàn thành phố (bình quân mỗi huyện 2 xã) trong năm 2021 để hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đơn vị tiếp tục đề xuất UBND TP xây dựng và triển khai 14 xã nông thôn mới kiểu mẫu (bình quân mỗi huyện 2 xã) trong năm 2021. Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố khoảng 2.200 đến 2.500 tỷ đồng.

Một tuyến đường xã nông thôn mới kiểu mẫu tại Đồng Thái (An Dương).
Một tuyến đường xã nông thôn mới kiểu mẫu tại Đồng Thái (An Dương).

Theo đó, 14 xã được chọn gồm: xã Tam Đa, Hòa Bình (Vĩnh Bảo); Cấp Tiến, Tiên Thắng (Tiên Lãng); Minh Tân, Thanh Sơn (Kiến Thụy); An Thắng, Chiến Thắng (An Lão); Quốc Tuấn, An Hòa (An Dương); Liên Khê, Kênh Giang (Thủy Nguyên) và xã Hiền Hào, Phù Long (Cát Hải).

Trong năm 2020, thành phố lựa chọn 8 xã trên địa bàn thành phố để triển khai thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng số tiền thành phố chi đầu tư xây dựng đường giao thông, điện chiếu sáng và môi trường tại 8 xã là 1.083,79 tỷ đồng. Đến nay, 37/38 công trình đã hoàn thành.

TRUNG KIÊN

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Đề xuất làm thêm 14 xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác