Print Thứ Ba, 06/08/2019 15:54

Sở Văn hóa và Thể thao vừa có Tờ trình gửi UBND thành phố đề nghị phê duyệt Đề án hợp nhất Đoàn chèo, Đoàn nghệ thuật Múa rối, Đoàn Cải lương thành Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, việc các đoàn nghệ thuật truyền thống của thành phố hoạt động độc lập như hiện tại khiến cho việc đầu tư nguồn lực tài chính và nhân lực sẽ bị dàn trải, thiếu sự tập trung và thiếu nguồn lực, khó đáp ứng được những chủ trương, định hướng phát triển theo yêu cầu.

Việc hợp nhất sẽ góp phần giải quyết những yêu cầu cấp bách đặt ra trong thời kỳ mới về giữ gìn và phát huy giá trị những loại hình nghệ thuật truyền thống, kết hợp giữa nghệ thuật chuyên nghiệp và nghệ thuật quần chúng.

Việc hợp nhất cũng sẽ khắc phục được cơ bản tình trạng thiếu đội ngũ viên chức có chất lượng cao, cơ sở vật chất xuống cấp, lạc hậu, không gian tổ chức các buổi biểu diễn của 3 đoàn nghệ thuật.

Theo đề xuất, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng có chức năng biểu diễn nghệ thuật Chèo, Múa rối (rối cạn và rối nước); Cải lương trong và ngoài thành phố; sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Chèo, Múa rối, Cải lương truyền thống trong và ngoài thành phố.

Việc hợp nhất này nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, đối với lĩnh vực văn hóa, sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; tiếp tục duy trì các đơn vị nghệ thuật truyền thống tiêu biểu.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đề xuất hợp nhất Đoàn chèo, Đoàn nghệ thuật Múa rối, Đoàn Cải lương thành Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác