Print Thứ Ba, 26/05/2020 22:35 Gốc

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong đó có sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm.

Theo dự thảo, hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông bao gồm: Sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm; thiết bị viễn thông; thiết bị điện tử và công nghệ thông tin; thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (gọi tắt là thương nhân).

Quy trình, thủ tục cấp CFS đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo yêu cầu của thương nhân được quy định chi tiết tại Điều 11 của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.

Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan cấp CFS của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn).

Cơ quan cấp CFS đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau: Đối với sản phẩm báo chí là Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; đối với thiết bị điện tử và công nghệ thông tin là Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; đối với thiết bị viễn thông; phát, thu phát sóng vô tuyến điện là Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông; đối với sản phẩm xuất bản phẩm là Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan cấp CFS tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý hoạt động cấp CFS cho hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định pháp luật.

Thương nhân xuất khẩu hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: Chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành về tính chính xác, xác thực đối với các khai báo liên quan đến việc đề nghị cấp CFS đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý TẠI ĐÂY.

KL

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đề xuất cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm báo chí
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác