Print Thứ Năm, 21/05/2020 09:32 Gốc

UBND thành phố vừa có Văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, đề nghị xét công nhận huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Theo báo cáo, huyện Cát Hải có 12 đơn vị hành chính (10 xã và 2 thị trấn); trong đó, có 6 xã (Phù Long, Trân Châu, Xuân Đám, Việt Hải, Gia Luận, Hiền Hào) thực hiện xây dựng nông thôn mới, còn lại 2 thị trấn (Cát Bà, Cát Hải) và 4 xã (Đồng Bài, Nghĩa Lộ, Văn Phong, Hoàng Châu) không triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới do nằm trong phạm vi quy hoạch xây dựng khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Huyện có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%).

Huyện Cát Hải đã đạt 9/9 tiêu chí theo Quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Huyện Cát Hải không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

UBND thành phố đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành Trung ương tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận huyện Cát Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Cát Hải năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác