Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:27

Việc xây dựng cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng) để cải tạo, nâng cấp đường ngõ đã xuống cấp và trồng cây xanh trên một số tuyến phố trên địa bàn các quận, từ đó nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố là hết sức cần thiết. Trong đó đối với việc lát vỉa hè theo đúng chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố là: “Thực hiện thí điểm việc hỗ trợ xi măng, gạch cho nhân dân tự lát vỉa hè tại quận Hồng Bàng, sau đó nhân rộng cách làm ra toàn thành phố”. 

Đề án về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố

(Dự thảo đề án của UBND thành phố trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa 15)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ các Văn bản: số 2660-CV/VPTU ngày 28-1-2018, số 2777-CV/VPTU ngày 6-3-2018, số 3124-CV/VPTU ngày 7-5-2018 của Thành ủy về việc thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy;

Căn cứ Kế hoạch số 04-KH-HĐND ngày 7-5-2018 của Thường trực HĐND thành phố về Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khoá 15 (nhiệm kỳ 2016-2020);

Căn cứ Thông báo số 51/TB-HĐND ngày 1-6-2016 của HĐND thành phố;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐND ngày 7-6-2018 của Thường trực HĐND thành phố;

UBND thành phố trình HĐND thành phố Đề án về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố, cụ thể:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Thực hiện Chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, đặc biệt là từ năm 2015 cho các xã, thị trấn thuộc các huyện và các phường thuộc 3 quận: Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh đã đạt được những kết quả nhất định. Việc triển khai thực hiện Chương trình đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân tại các địa phương; các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội thực sự quan tâm huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình; dân chủ cơ sở được phát huy mạnh mẽ, người dân tự bàn bạc đề xuất nhu cầu xây dựng, tự thống nhất mức đóng góp, tự triển khai thi công … Vì vậy, hệ thống đường giao thông nông thôn từng bước được kết nối, hoàn thiện đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, nhu cầu phát triển sản xuất của người dân tại các xã, tạo điều kiện trong việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp tại các địa phương góp phần tăng năng suất, sản lượng nông nghiệp, giải phóng sức lao động cho bà con nông dân.

Cùng với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị, trong đó có việc đầu tư cải tạo, nâng cấp đường ngõ đã xuống cấp, bảo đảm chiếu sáng ở các ngõ, lát vỉa hè và trồng cây xanh trên địa bàn các quận, đặc biệt đối với các quận có nhiều khu dân cư cũ: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An…. Thực trạng trên địa bàn các quận số lượng các ngõ, ngách rất nhiều, đã được làm hàng chục năm, đến nay đã xuống cấp bị hư hỏng, gồ ghề, bong tróc mặt đường gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân. Mặt khác, tuy phần lớn các ngõ, ngách đều có cống thoát nước ngầm nhưng đến nay hầu hết đã bị xuống cấp do không được cải tạo, nạo vét, do quá trình đô thị hoá, hệ thống kênh mương bị lấp … Do vậy, khi có mưa, nước ứ đọng, gây ngập lụt, việc thoát nước chậm gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, nhiều ngõ chưa bảo đảm chiếu sáng, nhiều tuyến phố chưa có vỉa hè hoặc có vỉa hè nhưng chất lượng không bảo đảm, nhiều đoạn vỉa hè hư hỏng … làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an ninh khu vực và mỹ quan đô thị. Hiện nay, kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố đang từng bước được đầu tư xây dựng và hoàn thiện; nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị như: hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh … được cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới phát triển khá nhanh, góp phần tạo nên diện mạo mới cho thành phố, cải thiện đời sống cho nhân dân. Tuy nhiên, công tác đầu tư xây dựng phần lớn chỉ tập trung ở các khu dân cư mới; các khu dân cư cũ chưa được quan tâm triệt để, nhất là hệ thống đường, cấp thoát nước, điện chiếu sáng,  cây xanh … ở đường ngõ trong nội thành còn hạn chế; đặc biệt là đối với các khu dân cư cũ trên địa bàn các quận: Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng,…

Vì vậy, việc xây dựng cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng) để cải tạo, nâng cấp đường ngõ đã xuống cấp và trồng cây xanh trên một số tuyến phố trên địa bàn các quận, từ đó nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố là hết sức cần thiết. Trong đó đối với việc lát vỉa hè theo đúng chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố là: “Thực hiện thí điểm việc hỗ trợ xi măng, gạch cho nhân dân tự lát vỉa hè tại quận Hồng Bàng, sau đó nhân rộng cách làm ra toàn thành phố”.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Mục đích:

Thực hiện hỗ trợ vật tư (xi măng; gạch; bóng đèn chiếu sáng, cây xanh) để đầu tư cải tạo, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp và trồng cây xanh trên địa bàn các quận thuộc thành phố. Trong đó: thực hiện thí điểm việc hỗ trợ xi măng, gạch cho nhân dân tự lát vỉa hè tại quận Hồng Bàng và thí điểm hỗ trợ cho các quận trồng cây trên một số tuyến phố, sau đó nhân rộng cách làm ra toàn thành phố nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân, góp phần làm cho cảnh quan đô thị thành phố xanh, sạch, đẹp.

2. Quan điểm chỉ đạo:

– Phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư, huy động sự tham gia của nhân dân theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện; miễn giảm đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách theo quy định; việc triển khai thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với trình độ quản lý, kỹ thuật của địa phương và không làm gia tăng nợ xây dựng cơ bản.

– Các công trình chỉ được triển khai khi người dân, tổ chức, cá nhân đóng góp 100% số tiền, hiện vật đã cam kết theo kế hoạch, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục theo quy định; thực hiện theo thiết kế mẫu và hướng dẫn kỹ thuật, trình tự thi công, nghiệm thu công trình của Sở Xây dựng và Sở Giao thông- Vận tải đối với từng loại công trình.

– Việc cung cấp các loại vật liệu, vật tư thực hiện theo tiến độ thi công trên cơ sở cam kết của UBND quận, UBND phường và khả năng đối ứng, triển khai thực hiện của người dân theo nguyên tắc tự nguyện để bảo đảm hiệu quả sử dụng, tránh thất thoát, lãng phí.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Trên cơ sở thực trạng và nhu cầu cải tạo, nâng cấp đường ngõ, vỉa hè, điện chiếu sáng, trồng cây xanh trên địa bàn các quận, Thường trực Thành ủy đã có các chỉ đạo:

– Tại Công văn số 2660-CV/VPTU ngày 28-1-2018 thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy:

 “1. Thống nhất áp dụng cơ chế “Hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mở rộng” cho 4 quận trung tâm thành phố là: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An. Cơ chế hỗ trợ áp dụng như đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực hiện trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

2. Giao UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

– Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% cho các hạng mục sau: Xi măng để cải tạo, nâng cấp đường, ngõ, lót cống thoát nước; Gạch và xi măng để lát vỉa hè; Bóng đèn chiếu sáng và tiền điện (nhân dân đóng góp tiền cột điện và dây điện).

– Công văn số 2777-CV/VPTU ngày 6-3-2018 thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy: “Thực hiện thí điểm việc hỗ trợ xi măng, gạch cho nhân dân tự lát vỉa hè tại quận Hồng Bàng, sau đó nhân rộng cách làm ra toàn thành phố”.

– Thông báo số 3124-CV/VPTU ngày 7-5-2018 thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy:

 “ Rà soát, xác định một số tuyến đường do thành phố quản lý, một số tuyến đường thuộc các khu dân cư để làm thí điểm việc hỗ trợ gạch và xi măng để cải tạo vỉa hè; Lựa chọn loại cây với kích thước phù hợp để thí điểm hỗ trợ cho các quận trồng trên một số tuyến phố, từ đó nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố.”

Thường trực HĐND thành phố có Kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 7-5-2018 về Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khoá 15, trong đó nêu rõ một trong những cơ chế HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp này là: Quyết định cơ chế cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát nền và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An.

HĐND thành phố có Thông báo số 51/TB-HĐND ngày 1-6-2018 về Kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị các đề án trình kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó đối với nội dung Quyết định cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát nền vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, đề nghị đổi tên thành Quyết định cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát nền vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, UBND thành phố đã có các văn bản:

– Công văn số 634/UBND-XD2 ngày 31-1-2018 về việc cơ chế hỗ trợ vật tư để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp và Công văn số 750/VP-XD2 ngày 8-2-2018 về việc cơ chế hỗ trợ điện chiếu sáng các đường, ngõ trên địa bàn thành phố, trong đó:

 “- Ngân sách thành phố hỗ trợ: pha đèn led, tiền điện và duy tu sau lắp đặt; nhân dân đóng góp kinh phí cột đèn, cần đèn, dây điện, phụ kiện, nhân công và máy thi công.

– Giao Sở Tài chính bổ sung nội dung trên để thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 634/UBND-XD2 ngày 31-1-2018”.

– Công văn 1073/VP-XD2 ngày 2-3-2018 về việc cơ chế hỗ trợ vật tư để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các đường, ngõ trên địa bàn 4 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân và Hải An, trong đó nêu rõ: “Giao các Sở: Xây dựng, Giao thông- Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng nghiên cứu, tham gia ý kiến vào Dự thảo cơ chế do Sở Tài chính xây dựng …”.

– Công văn số 1346-UBND-XD2 ngày 21-3-2018 về việc cơ chế hỗ trợ vật tư để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các đường, ngõ trên địa bàn 4 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân và Hải An, trong đó nêu rõ:

+ Giao Sở Tài chính tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương Dự thảo Tờ trình để UBND thành phố xin ý kiến của Thường trực HĐND thành phố; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán theo quy định.

Việc xây dựng cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng) để cải tạo, nâng cấp đường ngõ đã xuống cấp và trồng cây xanh trên một số tuyến phố trên địa bàn các quận, từ đó nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố là hết sức cần thiết

+ Giao Sở Xây dựng chủ trì khẩn trương nghiên cứu, ban hành thiết kế mẫu kèm theo định mức xây dựng công trình để làm cơ sở triển khai tổ chức thi công và thanh toán, quyết toán khi thực hiện cơ chế; khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu, khối lượng vật tư, vật liệu cần thiết để thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường ngõ đã xuống cấp tại các phường thuộc 4 quận …

– Công văn số 1353-UBND-XD2 ngày 21-3-2018 về trình tự, thủ tục xây dựng cơ chế hỗ trợ vật tư để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn 4 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân và Hải An, trong đó: “Giao Sở Tư pháp kiểm tra cụ thể, hướng dẫn Sở Tài chính thực hiện theo quy định …”.

– Công văn số 2602/UBND-XD2 ngày 11-5-2018 về việc cơ chế hỗ trợ vật tư để cải tạo, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn 4 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân và Hải An, trong đó: “Giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tư pháp khẩn trương điều chỉnh, bổ sung nội dung cơ chế hỗ trợ vật tư để cải tạo, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận …”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp có Công văn số 587/STP-XD&KTVB ngày 24-4-2018 về hướng dẫn việc xây dựng cơ chế hỗ trợ vật tư để cải tạo, nâng cấp 4 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An; Sở Tài chính đã thực hiện các bước: Lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Đề án; Lấy ý kiến góp ý vào hồ sơ xây dựng Đề án (Gửi các sở, ngành, địa phương tham gia ý kiến và đăng tải hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử thành phố); Tổng hợp các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị xây dựng Đề án gửi Sở Tư pháp để thẩm định (Công văn số 1058/STC-QLNS&THTK ngày 9-5-2018).

Ngày 17-5-2018, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số 14/BCTĐ-STP về đề nghị xây dựng Đề án về cơ chế hỗ trợ vật tư để cải tạo, nâng cấp 4 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài chính có Tờ trình số 65-TTr-STC ngày 17-5-2018 báo cáo UBND thành phố quyết định thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Đề án.

Sau khi tiếp thu, hoàn thiện các nội dung theo ý kiến của các đồng chí Ủy viên UBND thành phố, Sở Tài chính có Tờ trình số 76/TTr-STC ngày 24-5-2018 báo cáo UBND thành phố quyết định thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Đề án; UBND thành phố có Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 1-6-2018 trình Thường trực HĐND thành phố đề nghị xây dựng Đề án về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát nền vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An.

Ngày 1-6-2018, UBND thành phố có công văn số 3186/UBND-XD2 về đổi tên nội dung cơ chế hỗ trợ vật tư để cải tạo, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn thành phố, trong đó giao Sở Tài chính bổ sung nội dung tại mục 2.3 (đối với nội dung Quyết định cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát nền vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An,  đề nghị đổi tên thành Quyết định cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát nền vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố), đề xuất báo cáo UBND thành phố.

Ngày 7-6-2018, Thường trực HĐND thành phố có Quyết định số 37/QĐ-HĐND về việc chủ trương ban hành Nghị quyết HĐND thành phố quy định về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN

1. Bố cục: Cùng với phần căn cứ pháp lý, Đề án về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố được bố cục gồm 2 Điều:

– Điều 1.Thông qua cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố.

– Điều 2.Tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản:

Đề án về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố với các nội dung cơ bản như sau:

2.1. Mục tiêu: Bảo đảm 100% đường ngõ các quận của thành phố được sáng, xanh, sạch, đẹp.

2.2. Nội dung của chính sách:

Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% các vật tư, vật liệu: Xi măng để cải tạo, nâng cấp đường ngõ, lót cống thoát nước; bóng đèn chiếu sáng (pha đèn led), tiền điện và duy tu sau lắp đặt (nhân dân đóng góp kinh phí cột đèn, cần đèn, dây điện, phụ kiện, nhân công và máy thi công) trên địa bàn các quận thuộc thành phố; cây xanh trồng thí điểm trên một số tuyến phố trên địa bàn các quận thuộc thành phố; gạch lát nền và xi măng để lát vỉa hè thí điểm tại quận Hồng Bàng (đường ngõ được hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của UBND quận, UBND phường được phân cấp). Việc thực hiện thí điểm triển khai trong năm 2018, cuối năm sơ kết để nhân rộng cách làm ra toàn thành phố từ năm 2019.

2.3. Phạm vi điều chỉnh:

Thực hiện hỗ trợ vật tư (xi măng; gạch lát nền; bóng đèn chiếu sáng) để cải tạo, nâng cấp đường ngõ, lát vỉa hè đã xuống cấp; cung cấp cây xanh để trồng tại một số tuyến phố trên địa bàn các quận thuộc thành phố (đường ngõ được hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của UBND quận, UBND phường được phân cấp); trong đó:

– Đối với nội dung hỗ trợ xi măng, bóng đèn chiếu sáng để cải tạo, nâng cấp đường, ngõ, lót cống thoát nước, nhân dân tự tổ chức thực hiện và quản lý.

– Đối với nội dung hỗ trợ xi măng, gạch lát nền để lát vỉa hè, thực hiện thí điểm việc hỗ trợ xi măng, gạch cho nhân dân tự lát vỉa hè tại quận Hồng Bàng; sau đó nhân rộng cách làm ra toàn thành phố.

– Đối với nội dung cung cấp cây xanh để trồng tại một số tuyến đường, thực hiện thí điểm việc cung cấp cây xanh cho một số tuyến đường cải tạo vỉa hè trên địa bàn các quận thuộc thành phố để nhân dân tự trồng và chăm sóc; sau đó nhân rộng cách làm ra toàn thành phố.

2.4. Đối tượng áp dụng:

UBND các quận thuộc thành phố; UBND các phường thuộc các quận và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện hỗ trợ vật tư để cải tạo, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp, lắp đèn chiếu sáng ở các ngõ, trồng cây xanh tại một số tuyến phố trên địa bàn các quận thuộc thành phố (Các tuyến phố chọn không được trùng với các tuyến đường thuộc Dự án được thực hiện theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 20-7-2017 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020: “Mở rộng, chỉnh trang các công viên cây xanh theo quy hoạch”).

2.5. Sản phẩm và tổ chức mua:

a. Sản phẩm:

– Hỗ trợ xi măng để cải tạo, nâng cấp đường ngõ, lót cống thoát nước: Xi măng bao PCB30 phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6260 – 2009 theo Quy chuẩn ViệtNam(QCVN 16-1:2011/BXD).

– Hỗ trợ gạch và xi măng để lát vỉa hè: Theo tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật của Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố quyết định.

+ Gạch tự chèn lát vỉa hè;

+ Xi măng bao PCB30 phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6260 – 2009 theo Quy chuẩn ViệtNam(QCVN 16-1:2011/BXD).

– Hỗ trợ bóng đèn (pha đèn led), tiền điện và duy tu sau lắp đặt: Pha đèn Led công suất 30w hoặc 50w – 220V.

– Hỗ trợ cây xanh: Cây xanh bóng mát trồng trên đường phố như: Chà là, Ban hoàng hậu, Long não, Chiêu liêu, Lát hoa, Xà cừ, Phượng vỹ,… có kích thước phù hợp để trồng bổ sung, thay thế cây bị cong queo, sâu mục, các chủng loại cây không có trong danh mục cây xanh bóng mát trồng trên đường phố (được quy định tại Quyết định số 2464/2015-QĐ-UBND ngày 2-11-2015 của UBND thành phố Hải Phòng); Cây có kích thước: tại vị trí 1,3m tính từ gốc lên, thân cây có đường kính 10cm – 15cm.

b. Tổ chức mua (Giá mua): Là giá trúng thầu sau khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu (phương thức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư), tối đa không vượt quá giá do Sở Xây dựng thông báo hàng tháng.

2.6. Phương thức thực hiện:

– Hỗ trợ xi măng để cải tạo, nâng cấp đường ngõ, lót cống thoát nước: Căn cứ nhu cầu và khả năng đối ứng (phần vật liệu khác), sau khi tiếp nhận xi măng thành phố hỗ trợ, nhân dân tự tổ chức thực hiện và quản lý (áp dụng đúng cơ chế đã hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới).

Việc hỗ trợ xi măng để thực hiện phần bê tông mặt đường ngõ và lót cống thực hiện làm tại chỗ; không hỗ trợ đối với lót cống mua đúc sẵn.

– Hỗ trợ gạch và xi măng để lát vỉa hè:

Để bảo đảm thống nhất và đồng bộ trong công tác chỉnh trang đô thị, đề xuất UBND quận làm chủ đầu tư các công trình lát vỉa hè trên địa bàn; chủ trì tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp gạch, xi măng để thực hiện. Căn cứ nhu cầu và khả năng đối ứng (phần vật liệu khác và nhân công thực hiện), UBND quận chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp nhận vật liệu gạch, xi măng để triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy tại Công văn số 2777-CV/VPTU ngày 6-3-2018: “Thực hiện thí điểm việc hỗ trợ xi măng, gạch cho nhân dân tự lát vỉa hè tại quận Hồng Bàng, sau đó nhân rộng cách làm ra toàn thành phố”, trước mắt để thực hiện thí điểm trong năm 2018 đối với quận Hồng Bàng, đề xuất Sở Xây dựng là đơn vị chủ trì tổ chức mua vật liệu gạch lát vỉa hè theo quy định của Luật đấu thầu để bảo đảm thống nhất cho các địa phương triển khai thực hiện. Xi măng để lát vỉa hè thực hiện như phương thức hỗ trợ xi măng để cải tạo, nâng cấp đường ngõ, lót cống thoát nước.

– Hỗ trợ bóng đèn (pha đèn led), tiền điện và duy tu sau lắp đặt:

Tại văn bản số 2660-CV/VPTU  về việc thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy đã nêu rõ: ngân sách thành phố hỗ trợ 100% tiền điện. Mặt khác, theo quy định của thành phố, hiện nay toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng công cộng là tài sản công ích do Sở Xây dựng quản lý để tổ chức đấu thầu, đặt hàng vận hành. Vì vậy, để bảo đảm thống nhất và đồng bộ trong việc triển khai thực hiện cũng như công tác quản lý, vận hành hệ thống đèn chiếu sáng sau khi được lắp đặt, trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của các địa phương, đề xuất Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp bóng đèn (pha đèn led) chiếu sáng, nhà thầu thực hiện lắp đặt bóng đèn theo quy định trên cơ sở đăng ký nhu cầu của UBND quận (UBND quận có trách nhiệm duyệt và đề xuất nhu cầu trên cơ sở khả năng đối ứng phần nhân dân đóng góp: kinh phí cột đèn, cần đèn, dây điện, phụ kiện, nhân công và máy thi công).

– Hỗ trợ cây xanh để trồng trên một số tuyến phố:

Theo quy định của thành phố, hiện nay toàn bộ hệ thống cây xanh công cộng đô thị là tài sản công ích do Sở Xây dựng quản lý để tổ chức đấu thầu, đặt hàng quản lý, chăm sóc. Để bảo đảm chất lượng và chủng loại cây trồng, đề xuất Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp cây xanh theo quy định trên cơ sở đăng ký nhu cầu của UBND quận (UBND quận có trách nhiệm duyệt và đề xuất nhu cầu) để giao cho UBND các phường giao cho từng gia đình tự trồng và chăm sóc cây trước cửa nhà.

 2.7. Chế độ quản lý công trình:

– Các công trình phải làm theo hướng dẫn trình tự lập hồ sơ các công trình, dự án (báo cáo kinh tế kỹ thuật), theo thiết kế mẫu và hướng dẫn kỹ thuật, trình tự thi công, nghiệm thu công trình của Sở Xây dựng, Sở Giao thông- Vận tải và các đơn vị liên quan.

– UBND quận có văn bản cam kết nguồn kinh phí đối ứng căn cứ khả năng thực hiện của người dân theo nguyên tắc tự nguyện và có trách nhiệm thanh toán kinh phí đã cam kết để bảo đảm không gia tăng nợ xây dựng cơ bản.

– Công tác quản lý đối với từng loại công trình thực hiện như sau:

+ Đường ngõ, vỉa hè được cải tạo, nâng cấp: UBND quận, UBND phường có trách nhiệm quản lý theo quy định;

+ Hệ thống đèn chiếu sáng sau đầu tư được bàn giao ngay cho Sở Xây dựng quản lý theo quy định;

+ Hệ thống cây xanh, sau khi bảo đảm cây sống sẽ thực hiện bàn giao cho Sở Xây dựng quản lý theo quy định (thời điểm bàn giao do Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể).

 2.8. Nguồn lực thực hiện:

Thực hiện Thông báo số 51/TB-HĐND ngày 1-6-2016 của HĐND thành phố về Kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị các đề án trình kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó đối với nội dung Quyết định cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát nền vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An,  đề nghị đổi tên thành Quyết định cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát nền vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố, như vậy đối tượng áp dụng bổ sung thêm 3 quận: Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh. Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu bổ sung của 3 quận trên, nguồn lực thực hiện dự kiến như sau:

* Nhu cầu thực hiện:

– Nhu cầu năm 2018: Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của các địa phương, dự kiến kinh phí thực hiện trên địa bàn các quận là 237.759 triệu đồng; trong đó:

+ Trồng cây xanh: 4.501 cây với kinh phí là 11.338 triệu đồng;

+ Lắp đặt bóng đèn chiếu sáng: 7.955 bóng đèn với kinh phí là 64.689 triệu đồng;

+ Cải tạo, nâng cấp vỉa hè: 420.648 m2 vỉa hè (trong đó: 420.648 m2 gạch block; 12.452 tấn xi măng) với kinh phí là 115.287 triệu đồng;

+ Cải tạo, nâng cấp đường ngõ: 75 km đường ngõ (trong đó: 17.047 tấn xi măng) với kinh phí là 46.445 triệu đồng.

– Trong năm 2019 và các năm tiếp theo, nhu cầu sẽ được rà soát, tổng hợp và bố trí trong dự toán hàng năm để thực hiện.

* Nguồn lực thực hiện:

– Năm 2018: Tổng kinh phí thực hiện dự kiến là 237.759 triệu đồng. Nếu trong năm 2018 thực hiện thí điểm tại quận Hồng Bàng thì kinh phí dự kiến là 141.352 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% các phần: Xi măng để cải tạo, nâng cấp đường ngõ, lót cống thoát nước; gạch lát nền và xi măng để lát vỉa hè thí; bóng đèn chiếu sáng (pha đèn led), cây xanh để trồng trên một số tuyến phố … với kinh phí là 117.320 triệu đồng. Nếu trong năm 2018 thực hiện thí điểm tại quận Hồng Bàng thì kinh phí dự kiến là 72.816 triệu đồng.

+ Phần nhân dân đóng góp (nhân công, máy thi công, vật liệu, vật tư khác…) là 120.439 triệu đồng. Nếu trong năm 2018 thực hiện thí điểm tại quận Hồng Bàng thì kinh phí dự kiến là 68.536 triệu đồng.

Do đây là cơ chế mới, chưa được bố trí trong dự toán ngân sách năm 2018. Vì vậy đề nghị được bố trí từ dự phòng ngân sách thành phố, hoặc vượt thu ngân sách thành phố; trường hợp không có các nguồn vốn trên thì ứng trước dự toán ngân sách năm 2019.

– Năm 2019 và các năm tiếp theo: Đồng thời việc triển khai thực hiện cơ chế, các địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu cải tạo, nâng cấp đường ngõ làm cơ sở xây dựng dự toán ngân sách hàng năm.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sau khi Đề án được HĐND thành phố thông qua, UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tổ chức thực hiện cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố; cung cấp đầy đủ thiết kế mẫu, phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn các địa phương và nhân dân trong quá trình thực hiện để các đường ngõ được cải tạo bảo đảm chất lượng, đẹp; định kỳ tổ chức biểu dương các đơn vị và cá nhân có đóng góp lớn bằng tiền, công sức hoặc hiến đất để cải tạo, nâng cấp đường ngõ nhằm tôn vinh, tạo sự lan tỏa những hành động đẹp trong nhân dân thành phố.

Hằng năm ban hành quyết định phân bổ vật tư hỗ trợ để các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và đề xuất phân bổ kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm trình HĐND thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

 2. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và đơn vị liên quan tăng cường trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ, đồng thuận, thực hiện theo chủ trương, cơ chế của thành phố; đồng thời thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc huy động các khoản đóng góp, bảo đảm không vượt quá khả năng đóng góp của nhân dân trong công tác chỉnh trang đô thị.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN

Đề án về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận là quy định cơ chế chính sách đặc thù của thành phố thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố theo khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện theo trình tự, thủ tục xây dựng và trình ban hành theo quy định từ Điều 112 đến Điều 121 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong đó tổ chức lấy ý kiến góp ý vào hồ sơ đề nghị xây dựng Đề án và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án với các hình thức:

– Đăng trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

– Gửi lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị liên quan.

– Gửi lấy ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên UBND thành phố.

Đến thời điểm hiện tại, các ý kiến tham gia đã được tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện các nội dung.

Báo Hải Phòng ngày 13/06/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đề án về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác