Print Thứ Sáu, 21/05/2021 13:45 Gốc

Hiện nay dịch bệnh đã xuất hiện nhiều ở các khu công nghiệp tại các tỉnh, thành phố như Bắc Giang, Bắc Ninh… Để đẩy nhanh xét nghiệm trên diện rộng cho tất cả các đối tượng có nguy cơ trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng, kịp thời sàng lọc, truy vết, khoanh vùng, không để dịch bùng phát, UBND thành phố đã có ý kiến giao Sở Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, UBND các quận, huyện thực hiện một số nội dung sau:

Một là, chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý phối hợp với ngành Y tế triển khai xét nghiệm cho công nhân, người lao động. Kinh phí xét nghiệm SARS-CoV-2 các doanh nghiệp tự chi trả theo quy định.

Hai là, tổng hợp số liệu công nhân, người lao động của các doanh nghiệp gửi về Sở Y tế trước 12h00’ ngày 21/5/2021.

UBND thành phố giao Sở Y tế phối hợp với các cơ quan nêu trên, chỉ đạo Trung tâm Y tế các quận, huyện, các đơn vị xét nghiệm triển khai thực hiện.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy nhanh xét nghiệm trên diện rộng cho tất cả các đối tượng có nguy cơ trong các khu công nghiệp, khu kinh tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác