Print Thứ Năm, 23/02/2023 09:00 Gốc

Chiều 22/2, Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Dân vận Thành ủy về kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đồng chủ trì cuộc làm việc.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo một số sở, ngành. Dự về phía Ban Dân vận Thành ủy có đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; các đồng chí Phó Trưởng ban, lãnh đạo, chuyên viên các phòng của Ban Dân vận Thành ủy.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Ban Dân vận Thành ủy đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chỉ đạo triển khai công tác dân vận. Nổi bật là: Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 446-QĐ/TU, ngày 26/11/2021 về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại thành phố Hải Phòng. Triển khai 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố làm căn cứ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 2 chỉ thị để cụ thể hóa thực hiện quan điểm Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI về công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân: Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 08/9/2021 về “Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong phòng ngừa và xử lý điểm nóng, vụ việc phức tạp trên địa bàn thành phố”; Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 21/11/2022 về đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Cùng với đó, tham mưu xác định các chỉ tiêu về công tác dân vận trong Nghị quyết hằng năm của Thành ủy ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ đạo thực hiện trong toàn hệ thống chính trị thành phố. Tham mưu kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng của Trung ương và Thành ủy về công tác dân vận. Tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác tôn giáo như: Thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc của Tổ công tác đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Tiên Lãng; đôn đốcgiải quyết được 7/8 vụ việc tôn giáo phức tạp, kéo dài nhiều năm trên địa bàn thành phố. Ban hành Quy chế mẫu về thực hiện dân chủ trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.
Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Ban Dân vận Thành ủy cũng đã ký kết, triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận có hiệu quả rõ nét với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Liên đoàn Lao động thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố… Hướng dẫn, đôn đốc xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đưa vào hoạt động Hệ thống thông tin Dân vận Hải Phòng trên không gian mạng (danvanhaiphong.vn). Biên soạn, phát hành nhiều tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn chuyên sâu, thiết thực về công tác dân vận…

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá hoạt động của Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận thành phó có nhiều đổi mới với các chỉ tiêu, mục tiêu, hoạt động cụ thể, rõ việc, hiệu quả; công tác phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận có chuyển biến tích cực; cán bộ làm công tác dân vận có sự trưởng thành, đoàn kết và tiến bộ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Dân vận Thành ủy, hệ thống dân vận thành phố tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời báo cáo, tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; cán bộ dân vận phải tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực, khả năng, kỹ năng vận động, thuyết phục người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Ban Dân vận Thành ủy đạt được từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay; đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận theo hướng cụ thể, lượng hóa, hướng mạnh về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Làm tốt vai trò của cơ quan thường trực của 3 Ban Chỉ đạo: Công tác Tôn giáo-Dân tộc của Thành ủy; Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ thành phố; Xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng. Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc giải quyết tốt các vấn đề là điểm nghẽn trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Tăng cường nghiên cứu, tổng kết từ thực tiễn và chủ động tham mưu, đề xuất với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận đảm bảo rõ người, rõ việc, thiết thực, có hiệu quả. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện công tác dân vận.

Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tránh chung chung, chạy theo số lượng; chủ động phối hợp với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình Nhân dân và tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh; triển khai thực hiện tốt Thông tri số 08-TT/TU, ngày 03/01//2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội”, trong đó cần thực hiện công khai kết quả giám sát; tham mưu nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân; có cơ chế theo dõi, đôn đốc việc trả lời, giải quyết thỏa đáng các kiến nghị, bức xúc của cử tri và người dân; phối hợp với Sở Nội vụ đưa việc xử lý, giải quyết các kiến nghị của Nhân dân là tiêu chí đánh giá trong thực hiện công tác cải cách hành chính của các địa phương, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực 3 Ban Chỉ đạo; phát huy tốt vai trò của đối ngũ cốt cán tôn giáo; tham mưu nghiên cứu, đánh giá việc “Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ”; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028…

Nguồn: Ban Dân vận Thành ủy

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác