Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:58

Văn phòng UBND thành phố vừa có công văn 4705/VP-VXNC ngày 08/10//2018, gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc tăng cường công tác quản lý thiết bị bay flycam và hoạt động kinh doanh, sử dụng các loại bóng bay tại các lễ hội, sự kiện tập trung đông người trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao giao Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tham mưu giúp ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường quản lý các thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (đặc biệt là thiết bị flycam), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác này. Đối với các sự kiện, lễ hội, hoạt động tập trung đông người hạn chế thấp nhất việc sử dụng thiết bị flycam để quay phim, ghi hình; đối với thiết bị flycam được chấp thuận sử dụng, hoạt động phải có đầy đủ giấy phép do cơ quan quân đội có thẩm quyền cấp theo quy định và phải được sự đồng ý, cho phép của đồng chí lãnh đạo Công an trực tiếp chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự tại hiện trường. Tuyệt đối không sử dụng flycam hoạt động tại các sự kiện, lễ hội, hoạt động tập trung đông người có sự tham dự, của các đồng chí lãnh đạo Đảng; Chính phủ, các đồng chí thuộc đối tượng cảnh vệ.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về các tác hại, nguy cơ gây nguy hiểm của bóng bay đặc biệt khi sử dụng, buôn bán tại các sự kiện, lễ hội, hoạt động tập trung đông người. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn thành phố không sử dụng bóng bay trong tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông học sinh, sinh viên,…

UBND các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động, sản xuất, kinh doanh các loại bình khí nén, bình áp lực, trong đó có loại bình khí hydro hiện đang sử dụng phổ biến để bơm bóng bay, trên địa bàn quản lý để hướng dẫn, nhắc nhở chấp hành nghiêm các quy định về an toàn trong hoạt động lao động, sản xuất, kinh doanh, an toàn phòng cháy chữa cháy,…. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin truyền thông của địa phương về các tác hại, nguy cơ gây nguy hiểm của bóng bay đặc biệt khi sử dụng, buôn bán tại các sự kiện, lễ hội, hoạt động tập trung đông người.

Công an thành phố chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động các biện pháp trong công tác quản lý thiết bị bay flycam cũng như trong việc sử dụng, mua, bán bóng bay tại các sự kiện, lễ hội, hoạt động tập trung đông người, không để phát sinh các tình huống phức tạp, đột xuất bất ngờ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi các cơ quan báo chí thành phố; Cổng thông tin điện tử thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện; Đài Truyền thanh cấp huyện; Cổng tin tức thành phố Hải Phòng đề nghị các cơ quan báo chí thành phố, cổng thông tin điện tử thành phố, Phòng Văn hóa – Thông tin và Đài Phát thanh cấp huyện (chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã), Cổng tin tức thành phố Hải Phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các tác hại, nguy cơ gây nguy hiểm của bóng bay, đặc biệt khi sử dụng, buôn bán tại các sự kiện, lễ hội, hoạt động tập trung đông người.

H.T 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác quản lý thiết bị bay flycam
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác