Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:53

Sáng
16-3, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3 tại huyện
Vĩnh Bảo. Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban
Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu
Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, yêu cầu đội ngũ báo cáo viên,
tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở tập trung tuyên truyền kết quả hơn 2
năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ
thành phố; kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực
hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa 12); kết quả và kinh nghiệm thực
hiện nhiệm vụ năm 2017 và chủ đề năm 2018 của thành phố;  những kết quả
kinh tế – xã hội quý 1-2018; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng, chỉnh đốn
Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về
xây dựng nông thôn mới, những mục tiêu giải pháp thực hiện phong trào thi đua
xây dựng nông thôn mới…

Sau khi dâng hương tại Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, các
báo cáo viên thành phố nghe lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo thông tin về tình hình kinh
tế-xã hội huyện năm 2017, chủ đề năm 2018 của huyện; việc chuẩn bị kỷ niệm 180
năm thành lập huyện, 80 năm ngày thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện.
Tại hội nghị, các báo cáo viên nghe đồng chí Đào Ngọc Quỳ, Chính ủy Cục Hậu cần
Bộ Tư Lệnh Hải quân thông tin về tình hình quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo
hiện nay và thời gian tới…
Báo Hải Phòng 16/3/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh tuyên truyền kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa 12)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác