Print Thứ Ba, 25/08/2020 15:01 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành công văn số 5319/UBND-KSTTHC2 ngày 24/8/2020 về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống Covid-19.

Theo đó, yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo quyết liệt việc tuyên truyền, vận động cài đặt ứng dụng Bluezone tại cơ quan, địa phương và các đơn vị trực thuộc.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố huy động toàn thể hệ thống chính trị, xã hội trong xã, phường, thị trấn vào cuộc theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động, hướng dẫn tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác