Print Thứ Hai, 06/05/2019 11:04

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019 và hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành trong cả nước triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn.

Để Chương trình đạt hiệu quả cao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai một số nhiệm vụ sau:

Một là, chỉ đạo các ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, các ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước, nhất là ở trong trường học và các địa bàn xảy ra nhiều tai nạn đuối nước.

Hai là, chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, nhà trường về phổ biến kiến thức, kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh.

Ba là, bố trí kinh phí triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trong nguồn ngân sách hàng năm của địa phương để hỗ trợ cho việc tổ chức dạy bơi, học bơi và tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho nhân dân, đặc biệt cho trẻ em trong các nhà trường, nhà thiếu nhi, nhà văn hóa trên địa bàn dân cư.

Bốn là, quy hoạch đất, đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh xã hội hóa, vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ về kinh phí và các nguồn lực để xây dựng, lắp đặt bể bơi, hồ bơi tại các xã, phường, đặc biệt là trường học để triển khai việc dạy bơi cho trẻ em, học sinh.

Sau khi nhận được văn bản trên, UBND thành phố Hải Phòng đã giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ các nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nghiêm túc tổ chức thực hiện nhằm góp phần phòng, chống đuối nước và nâng cao sức khỏe, tầm vóc cho thế hệ trẻ Việt Nam, đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

V.H.N

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh triển khai Chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác