Print Thứ Tư, 31/05/2023 18:30 Gốc

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch 141/KH-UBND về triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kế hoạch yêu cầu các tổ chức chính trị-xã hội, các Sở, ban, ngành, các tổ chức hữu nghị và cá nhân trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa nói chung, văn hóa đối ngoại nói riêng trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh truyền thông, quảng bá trên các nền tảng số, mạng xã hội, thích ứng với tình hình mới…

Triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn thành phố đến năm 2030, thông qua việc xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, chất lượng cao, độc đáo, mang đậm bản sắc đặc trưng của các địa phương trên địa bàn thành phố để vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức trong nước, vừa giới thiệu hiệu quả nghệ thuật thành phố với bạn bè quốc tế. Tăng cường công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh Hải Phòng với các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài dưới nhiều hình thức, phương thức thể hiện đa dạng, sáng tạo…

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2023, Lễ hội mang đậm bản sắc của thành phố Cảng. (Ảnh: Nguyễn Hồng Phong).

Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa với các địa phương nước ngoài, đặc biệt là các địa phương có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống như: Thành phố Kitakyushu (Nhật Bản), thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) và các đối tác, địa phương nước ngoài tiềm năng. Thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương nước ngoài có thế mạnh tương đồng và bổ sung trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố…

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 141/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn thành phố thông qua các nền tảng số, mạng xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác