Print Thứ Năm, 16/07/2020 21:54 Gốc

Triển khai Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, để tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử đạt được các mục tiêu của Quyết định số 2545/QĐ-TTg, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 14/7/2020 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tích cực, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể như sau:

Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được đề cập tại các Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố; Công văn số 1077/UBND-DN ngày 6/3/2017; số 2769/VP-DN ngày 4/6/2018 và số 3425/VP-DN ngày 27/9/2019. Tập trung, khẩn trương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được nêu tại Mục 2b “Đẩy mạnh thanh toán điện tử” trong Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 3/2/2020 của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 của thành phố Hải Phòng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng triển khai kịp thời chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp phát triển hạ tầng POS dùng chung an toàn, an ninh, thông suốt, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tiết kiệm chi phí xã hội và nguồn vốn nhà nước. Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-NHNH ngày 31/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tăng cường phòng chống và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử, trung gian thanh toán, đảm bảo hoạt động an ninh, an toàn, hiệu quả.

Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan Hải Phòng và Kho bạc Nhà nước Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện kết nối giữa hạ tầng thanh toán điện tử của các tổ chức tín dụng (TCTD) với hạ tầng của các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước để phục vụ yêu cầu phối hợp thu ngân sách Nhà nước bằng phương thức điện tử. Nghiên cứu mở rộng các giải pháp cung cấp thông tin, bổ sung thêm các chỉ tiêu thông tin tờ khai cho phép các ngân hàng thương mại tra cứu thông tin tờ khai hải quan, hỗ trợ các ngân hàng thương mại trong công tác kiểm soát hồ sơ, chứng từ thanh toán xuất nhập khẩu và hạn chế rủi ro gian lận.

Sở Tài chính triển khai thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trong việc chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho TCTD, tổ chức trung gian thanh toán.

Sở Y tế triển khai kịp thời các chỉ đạo của Bộ Y tế, hướng dẫn các bệnh viện phối hợp với các TCTD, tổ chức trung gian thanh toán để thu phí dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kịp thời các chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc phối hợp với các TCTD, tổ chức trung gian để thu phí dịch vụ giáo dục bằng phương thức thanh toán không dùng tiến mặt; xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật kết nối, chia sẻ với TCTD, tổ chức trung gian thanh toán để thực hiện thu phí dịch vụ giáo dục bằng phương tiện thanh toán điện tử.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố triển khai kịp thời các hướng dẫn, lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, các chế độ an sinh xã hội để có thể kết nối chia sẻ thông tin với TCTD, tổ chức trung gian thanh toán thực hiện chi trả các chế độ an sinh xã hội, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua ngân hàng,

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân về tiện lợi và tiện ích của thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng và các sở, ngành liên quan tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán điện tử, trung gian thanh toán và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao. Về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, áp dụng thống nhất việc định danh các khoản thu phạt vi phạm hành chính; kết nối chia sẻ thông tin thu phạt với Kho bạc Nhà nước, các TCTD và các đơn vị có liên quan; ứng dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong thu phạt vi phạm hành chính.

Sở Giao thông vận tải triển khai hiệu quả các chính sách của Bộ Giao thông vận tải  khuyến khích phát triển các loại thẻ đa dụng, đa năng, thẻ không tiếp xúc, thẻ phi vật lý để thu phí cầu đường, mua vé tàu, xe…

Sở Công Thương triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách của Bộ Công Thương, khuyến khích các cơ sở bán lẻ hàng hóa, dịch vụ chấp nhận và sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử; khuyến khích thanh toán điện tử trong thương mại điện tử.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác