Print Thứ Tư, 30/10/2019 23:05

Thời gian qua, nhằm giảm bớt chi phí, thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp, BHXH huyện An Dương đã tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện gửi và nhận hồ sơ BHXH qua hệ thống dịch vụ bưu chính nhanh gọn, thuận tiện mà không phải mất chi phí, đồng thời công khai số điện thoại của đơn vị dịch vụ bưu chính để người dân và doanh nghiệp được biết thông tin liên hệ.

Do đó số lượng hồ sơ giao nhận, trả kết quả qua hệ thống bưu chính của BHXH huyện An Dương ngày càng tăng. Cụ thể, quý III/2019, BHXH huyện đã tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính là 9.409 hồ sơ, tăng 665 hồ sơ so với quý II. Việc giao nhận hồ sơ qua hệ thống dịch vụ bưu chính đã tạo nhiều sự đồng thuận, ủng hộ, hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với ngành BHXH, góp phần hướng dần tới mục tiêu chung mà ngành định hướng.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác