Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:50

Thực
hiện đề án tái cơ cấu chăn nuôi, tính đến nay toàn thành phố đã có 8 vùng chăn
nuôi tập trung, tổng diện tích đạt 140,9 ha với 141 trang trại. Trong đó, có 34
trang trại chăn nuôi lợn, quy mô từ 300 đến 600 con/trại; 107 trang trại gà,
quy mô từ 6.000 đến 8.000 con/trại.

Toàn thành phố có 107 trang trại gà, quy mô từ 6.000 đến
8.000 con/trại

Năm
2017, nhờ chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia
cầm nên các trang trại trong khu chăn nuôi tập trung không xảy ra dịch bệnh,
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Đối
với 576 trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn, hiện bà con nông dân đang đẩy
mạnh chuyển đổi phương thức sản xuất, chuyển sang sản xuất quy mô hàng hóa.
Theo đó, các hình thức liên kết trong sản xuất chăn nuôi theo chuỗi giá trị
như: Liên kết giữa người chăn nuôi với các doanh nghiệp (mô hình chăn nuôi gia
công), liên kết sản xuất giữa các trang trại với trang trại, trang trại với gia
trạ, giữa hộ với hộ chăn nuôi (mô hình tổ hợp tác chăn nuôi), liên kết theo
hình thức sản xuất chuỗi sản phẩm… đang dần xuất hiện, làm tiền đề cho cho sự
hình thành, phát triển nền chăn nuôi hàng hóa, quy mô lớn trên địa bàn thành
phố.

 

(KC – An ninh Hải Phòng 22/01/2018)

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh tái cơ cấu chăn nuôi
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác