Print Thứ Tư, 26/02/2020 22:20 Gốc

UBND thành phố Hải Phòng vừa ra văn bản số 1252/UBND-VX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội; UBND các quận, huyện về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại: Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020; các Văn bản của Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại: Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/1/2020, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 3/2/2020, Thông báo số 96/TB-UBND ngày 24/2/2020 và các văn bản chỉ đạo khác; đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, phải coi công tác “chống dịch như chống giặc”, kiên quyết ngăn chặn dịch Covid-19, không để xảy ra trên địa bàn thành phố.

2. Tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người đến từ vùng có dịch hoặc đi qua vùng có dịch của Hàn Quốc và từ vùng có dịch của vùng lãnh thổ, các nước khác. Đối với người nhập cảnh vì mục đích công vụ trong trường hợp đặc biệt phải khai báo y tế, cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác