Print Thứ Ba, 11/02/2020 15:57 Gốc

Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn thành phố phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế của thành phố; thực hiện Chủ đề năm của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố vừa ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Nội dung Kế hoạch tập trung vào xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức các phiên họp của Hội đồng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng; tham mưu, tư vấn giúp Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; biên soạn, in và phát hành tài liệu tuyên truyền, PBGDPL; chỉ đạo, hướng dẫn tự kiểm tra về công tác PBGDPL.

Theo đó, yêu cầu công tác PBGDPL thực hiện theo nguyên tắc: cơ quan quản lý Nhà nước, ngành chủ động, chịu trách nhiệm chủ trì về nội dung và các điều kiện đảm bảo để phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan mình, ngành mình.

Đồng thời, Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng là đầu mối phối hợp giữa các thành viên Hội đồng, có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, tổng hợp, tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố các biện pháp chỉ đạo chung.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 24-KH-HDPHPBGDPL.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác