Print Thứ Ba, 02/04/2019 10:22

Chiều 1-4, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc làm việc với Đoàn công tác của Hội Khoa học Hành chính do tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiến, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, về công tác đào tạo cán bộ, công chức và nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) tại thành phố Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại buổi làm việc. (Nguồn: haiphong.gov.vn)

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình thông tin nhanh với Đoàn kết quả phát triển đột phá về kinh tế- xã hội, hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư, CCHC của thành phố trong năm 2018 và quý 1 năm 2019. Đồng chí hoan nghênh những ý tưởng, đề xuất của đoàn về nội dung hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; công tác CCHC tại thành phố…Đồng thời, đề xuất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới giữa hai bên như: xây dựng chính phủ điện tử thành phố theo hướng thực chất, hiệu quả cao; tổ chức hội nghị, hội thảo về CCHC; phản biện, tham vấn chính sách… Để thực hiện nội dung hợp tác, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố giao Sở Nội vụ,

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Hội Khoa học Hành chính sớm hoàn thiện biên bản ghi nhớ để nhanh chóng triển khai bảo đảm thiết thực, hiệu quả cao. Đồng thời, đề xuất thành lập Hội Khoa học Hành chính thành phố để tập hợp các chuyên gia, nhà quản lý giỏi, nhiều kinh nghiệm về công tác CCHC.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiến, Chủ tịch Hội Khoa học Hành chính đề xuất và mong muốn được đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ, công chức nhất là ở cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới của thành phố.

Tại cuộc làm việc, UBND thành phố đề xuất năm 2019, hai bên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: mở 6 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo chức vụ lãnh đạo, quản lý; kỹ năng nghiệp vụ về CCHC và công tác xây dựng thể chế; phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đề án một số cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nhân lực có chất lượng của thành phố”; nghiên cứu mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công hiện đại; tham gia một số khâu của quá trình thi tuyển và nâng ngạch công chức, viên chức…

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh hợp tác trong xây dựng chính phủ điện tử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác