Print Thứ Sáu, 18/10/2019 17:30

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 14/10/2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố.

Việc triển khai thực hiện Đề án tập trung vào nội dung cải thiện tình trạng sức khoẻ, dinh dưỡng của trẻ em tại các xã thuộc khu vực miền núi thông qua khám bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; hỗ trợ trẻ em được tham gia hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí tại các xã thuộc khu vực miền núi; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố được chăm sóc sức khoẻ, trợ giúp xã hội; hỗ trợ giáo dục đầo tạo và giáo dục nghề nghiệp; trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý…

Theo đó, chỉ tiêu đến năm 2025, đạt 100% trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học các xã thuộc khu vực miền núi trên địa bàn thành phố được khám bệnh tổng quát miễn phí hàng năm, được hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng; 14 xã thuộc khu vực miền núi được hỗ trợ trang thiết bị vui chơi tại các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em; 99% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và 100% trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được chăm sóc, hỗ trợ dưới nhiều hình thức.

Tài liệu đính kèm tải tại đây DI-256-kh-ubnd.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác