Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:38

Chiều 25/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý II và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự có các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố.

6 tháng năm 2018, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết HĐQT, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc NHCSXH, đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tổng nguồn vốn đến hết quý II đạt 2.669,890 tỷ đồng, tăng 5,89% so với năm 2017. Gần 20.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với đồng vốn chính sách. Nguồn vốn chính sách giúp gần 10.000 gia đình xây dựng được gần 20.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh đảm bảo môi trường; giúp cho hơn 1.100 khách hàng vay vốn, duy trì việc làm và tạo việc làm ổn định cho 1.100 lao động…

Tại hội nghị, các thành viên Ban đại diện HĐQT đã thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được; nhìn nhận những mặt còn hạn chế và đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách tín dụng. Trong đó tập trung làm rõ hơn các vấn đề về dư nợ vốn vay học sinh, sinh viên; sớm triển khai những thủ tục để giải ngân chương trình cho vay nhà ở chính sách xã hội


Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXHphát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH tiếp tục bám sát các chủ trương chỉ đạo của Trung ương để triển khai hoạt động và có những điều chỉnh kịp thời phù hợp với thực tiễn. Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương các địa phương như: huyện Cát Hải, An Dương và Kiến Thụy đã thực hiện tốt công tác chuyển vốn ủy thác sang NHCSXH.

Cùng với việc thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành yêu cầu các thành viên trong Ban đại diện nâng cao trách nhiệm, lãnh đạo thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu về chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách của thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền về chính sách vay vốn, nhất là các chương trình mới đến mọi tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức. Kiểm soát chặt chẽ việc công khai bình xét hộ nghèo, cận nghèo, quản ‎lý các đối tượng vay để bảo đảm hiệu quả đồng vốntham mưu bổ sung nguồn vốn ủy thác tại địa phương sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; xem xét, đề xuất điều chỉnh nguồn vốn vay, các chương trình cho vay phù hợp với nhu cầu của người dân của thành phố.

Cổng TTĐT thành phố 25/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách vay vốn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác