Print Thứ Bảy, 15/08/2020 09:56 Gốc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 2456/VP-NC1 ngày 04/8/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC); Công an thành phố Hải Phòng đã ban hành văn bản số 1279/CAHP-PC06-PV01 ngày 14/8/2020 đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân quận, huyện thành phố Hải Phòng triển khai một số nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về Đề án 896 và dự án CSDLQG về DC tại thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 224/QĐ-BCD896 ngày 07/5/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 Quốc gia và Kế hoạch số 169/KH-BCĐ ngày 25/6/2020 của Ban Chỉ đạo 896 thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020, đảm bảo thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của CSDLQG về DC; quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin dân cư đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận phối hợp với cơ quan Công an trong quá trình triển khai thực hiện dự án CSDLQG về DC tại thành phố Hải Phòng.

Tăng cường thời lượng tuyên truyền về vị trí, vai trò của CSDLQG về DC; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về dân cư; xây dựng, quản lý và khai thác CSDLQG về DC; sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; công tác phối hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị và Nhân dân; kết quả triển khai dự án; những tập thể, cá nhân tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện dự án CSDLQG về DC trên cổng thông tin điện tử, các báo, đài của thành phố, địa phương.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cho Nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng, nội dung của CSDLQG về DC; quyền và trách nhiệm của Nhân dân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin dân cư qua hệ thống loa phát thanh ở địa phương, thông qua các buổi họp tổ dân phố, thôn và sinh hoạt của các tổ chức quần chúng tại cơ sở.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác