Print Thứ Hai, 16/09/2019 18:30

Sáng 16/9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn phục vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 thành phố dự và chủ trì Hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố được triển khai một cách toàn diện, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng; đã tổ chức xong hội nghị kết luận địa bàn từ cấp thôn đến cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra. Ban Chỉ đạo 515 thành phố giao Bộ Chỉ huy quân sự thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, bàn giao cung cấp thông tin; xác định số lượng liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập và xác minh kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị – xã hội của thành phố và UBND các quận, huyện tiến hành rà soát, tổng hợp số lượng liệt sĩ của cơ quan, đơn vị hy sinh qua các thời kỳ, khoanh vùng liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến, thu hẹp thông tin về địa bàn chôn cất liệt sĩ tại các khu vực trên địa bàn. Kết quả thu được danh sách toàn bộ liệt sĩ trong toàn thành phố là 29.983 liệt sĩ.

Toàn thành phố đã phát 255.764 phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến các hộ gia đình, qua thu thập có 4.543 phiếu có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đã tiếp nhận 939 danh sách liệt sĩ hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng do 6 cơ quan, đơn vị cung cấp. Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn phân tách danh sách 938 liệt sĩ theo địa bàn hy sinh chuyển giao cho Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện.

Trên cơ sở đó Ban Chỉ huy quân sự quận (huyện) phối hợp với Phòng lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các xã (phường, thị trấn) tiến hành khảo sát, thu thập, điều tra xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; cung cấp hồ sơ tìm kiếm, quy tập hài cốt qua các thời kỳ, thống kê kiểm đếm, lập danh sách mộ trong nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn và mộ liệt sĩ do gia đình quản lý. Thông qua kiểm đếm mộ trong nghĩa trang liệt sĩ, toàn thành phố có tổng 24.137 mộ liệt sĩ, trong đó 23.636 mộ liệt sĩ ở nghĩa trang địa phương; 501 mộ liệt sĩ do gia đình quản lý.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chỉ đạo Hội nghị

Đánh giá cao kết quả rà soát, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn thành phố và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 thành phố nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp vừa là trách nhiệm và tình cảm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta, là sự tri ân đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, thống nhất của đất nước.

Do đó, việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố phải thực hiện chặt chẽ, cụ thể và chính xác, làm cơ sở để đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ và tình cảm của nhân dân thành phố.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kết luận địa bàn, báo cáo Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3. Trên cơ sở kết luận địa bàn cấp thành phố, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 và hướng dẫn của các cơ quan Quân khu 3 để tiến hành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian theo quy định. Chủ động phối hợp với các quận, huyện còn mộ liệt sĩ và thông tin về mộ liệt sĩ hiện đang chôn cất ngoài nghĩa trang liệt sĩ, tiến hành ngay công tác khảo sát, xác minh cụ thể thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để có cơ sở báo cáo Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 và Thành ủy, UBND thành phố cho ý kiến chỉ đạo.

Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát, kiểm tra lại những hồ sơ quy tập mộ liệt sĩ trước đây để xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn. Các quận, huyện phát huy tốt vai trò của người cao tuổi, Hội viên Hội Cựu chiến binh, những người từng sống, chiến đấu, công tác lâu năm trên địa bàn, giúp xác định địa bàn còn hài cốt liệt sĩ cần phải tổ chức khảo sát, tìm kiếm, nhất là thông tin về các khu vực còn mộ liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt sĩ. Bên cạnh việc thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt các chính sách, cần chú trọng viêc cung cấp thông tin kịp thời cho thân nhân gia đình liệt sĩ có nguyện vọng thăm viếng, di chuyển phần mộ liệt sĩ về quê quán; định hướng tư tưởng, đảm bảo sinh hoạt, phương tiện, chia sẻ những khó khăn đối với thân nhân đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Tô Thành

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác