Print Thứ Ba, 01/09/2020 16:37 Gốc

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm hạn chế đi lại, tiếp xúc, đảm bảo an toàn và thực hiện giãn cách xã hội đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN, BHXH thành phố đã có Công văn số 1617/BHXH-KHTC ngày 05/8/2020 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, BHXH Việt Nam về chi trả an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó tập trung tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của phương thức chi trả này, phân công cán bộ, vận động trực tiếp tại nơi chi trả để người hưởng hiểu rõ hơn về tiện ích của việc giao dịch qua thẻ ATM, từ đó tích cực đăng ký tham gia.

Tính đến hết ngày 31/7/2020, toàn thành phố có 26.361 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM, đạt 17 % trên tổng số người hưởng.

Trong tháng 8/2020, toàn thành phố đã phát triển 1.554 người, nâng tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM lên 27.915 người, đạt 18% trên tổng số người hưởng, trong đó khu vực đô thị là 25.021 người, đạt 30,07% tổng số người hưởng ở khu vực đô thị, vượt 8% so với kế hoạch được giao năm 2020.

Việc mở rộng phương thức chi trả qua thẻ ATM đã góp phần tích cực trong việc thực hiện hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó đem lại những lợi ích thiết thực cho người hưởng và góp phần vào công cuộc hiện đại hoá nền

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh công tác quản lý thông tin người hưởng và việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác