Print Chủ Nhật, 26/02/2023 12:50 Gốc

Sáng 26/2, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt một Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 7/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy “về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thanh ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng.

Quang cảnh Hội nghị.
Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng quán triệt tại Hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng quán triệt nội dung Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy “về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển các khu Phòng công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo Nghị quyết, giai đoạn đến năm 2025, tập trung phát triển và mở rộng 15 khu công nghiệp với tổng diện tích 6.418ha và 23 cụm công nghiệp với tổng diện tích 973ha. Phấn đấu đến năm 2025, thành phố có thêm 15 khu công nghiệp và 23 cụm công nghiệp đạt tiêu tu hoi chuẩn hiện đại. Giai đoạn đến năm 2030, phát triển thêm khoảng 1.433ha diện tích đất khu công nghiệp và khoảng 400ha diện tích đất cụm công nghiệp; tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp đã thành lập theo hướng đồng bộ, thông minh, sinh thái cả cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Nghị quyết cũng đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện, đó là: Đổi mới, tăng cường tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố đối với công tác quản lý, phát triển khu, cụm công nghiệp. Tăng cường hoạt đọng của cơ quan quản lý Nhà nước. Tập trung nâng cao chất lượng lập và quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường trong khu, cụm công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Tập trung nâng cao chất lượng xúc tiến, thu hút đầu tư. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Ưu tiên tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút lao động vào khu, cụm công nghiệp. Tập trung xây dựng nhà ở cho công nhân và các công trình phúc lợi xã hội. Tập trung xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngoài hành rào các khu, cụm công nghiệp.

Hội nghị cũng đã triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và quán triệt một số chủ trương, nghị quyết, kết luận của Thành ủy…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác